laboratorni-pristroje-v-akcikrevni-laborator-2 Provádí: Biochemické vyšetření krevních vzorků včetně stanovení iontů
Hematologické vyšetření krevních vzorků včetně diferenciálního rozpočtu bílých krvinek
Vyšetření moči
Parazitologické vyšetření trusu (koprologické vyšetření)
Cytologické vyšetření
Mikroskopické vyšetření