RTG

rengen-1rengenrengen-pes Vysokofrekvenční RTG generátor určený pro všeobecnou analogovou nebo digitální skiagrafii ve veterinární praxi. Poskytuje všechny výhody vysokofrekvenčních generátorů včetně nižší dávky na pacienta, kratších expozičních časů, větší přesnosti a reprodukovatelnosti.

Generátor je řízen několika mikroprocesory, které zaručují lepší stálost expozice, účinnější provoz a delší životnost rentgenky. Vysoká úroveň autodiagnostiky rentgenu zvyšuje kvalitu servisu a zkracuje dobu, po kterou je rentgen vyřazen z provozu.