Hematologický a biochemický analyzátor krve

hematol_analyz

20150728_130106

Plně automatický přístroj sloužící k hematologickému vyšetření krve. Využívá měření laserem (průtoková cytometrie) a patří k současné špičce veterinárních přístrojů tohoto určení. Poskytuje nám 24 parametrů zjištěných z konkrétního vzorku krve, mimo jiné 5 stupňový diferenciální rozpočet bílých krvinek, komplexní ukazatele červené krevní řady a stanovení retikulocytů. Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi. 

Možnosti vyšetření krve (moči)
 ALB – Albumin
 ALKP – Alkalická fosfatáza
 AMYL – Amyláza
 UREA/BUN – Močovina
 Ca – Vápník
 CK – Kreatin kináza
 CREA – Kreatinin
 GGT – Gama-glutamyltransferáza
 GLU – Glukóza
 AST – Aspartát aminotransferáza
 ALT – Alanin aminostrasferáza
 PHOS – Anorganický fosfát
 LDH – Laktát dehydrogenáza
 LIPA – Lipáza
 Mg – Hořčík
 Lyte 4 CLIP (Cl, K, Na/K, Na)
 NH3 – Amoniak
 TBIL – Celkový Bilirubin
 CHOL – Cholesterol
 TRIG – Triglyceridy
 TP – Celková bílkovina
 URIC – Kyselina močová
 PHBR – Phenobarbital