Příjmová ambulance

Interní oddělení

Oddělení chirurgie, ortopedie a kmenových buněk

Oddělení zobrazovacích metod

Stomatologie

Laboratoř

Dermatologie

Sonografie