lab Provádí: Biochemické vyšetření krevních vzorků včetně stanovení iontů
Hematologické vyšetření krevních vzorků včetně diferenciálního rozpočtu bílých krvinek
Vyšetření moči
Parazitologické vyšetření trusu (koprologické vyšetření)