Aloka Prosound SSD 3500

aloka Plně digitální přístroj s barevným dopplerovským mapováním. Umožňuje připojení až 3 sond. V současné době používáme jednu mikrokonvexní sondu 5 – 10 MHz a jednu konvexní sondu 2,5 – 6 MHz.