Biochemický analyzátor – Idexx VetTest

biochem_analyz Analyzátor určený k biochemickému vyšetření krevní plasmy nebo séra. Přístroj je založen na bázi tzv. „suché chemie“ a umožňuje vyšetření až 12 biochemických parametrů najednou. Lze ho použít pro vyšetření krve mnoha zvířecích druhů a vlastní vyšetření vzorku trvá cca 6 minut. Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi.

 

Hematologický analyzátor – Idexx LaserCyte

hematol_analyz Plně automatický přístroj sloužící k hematologickému vyšetření krve. Využívá měření laserem (průtoková cytometrie) a patří k současné špičce veterinárních přístrojů tohoto určení. Poskytuje nám 24 parametrů zjištěných z konkrétního vzorku krve, mimo jiné 5 stupňový diferenciální rozpočet bílých krvinek, komplexní ukazatele červené krevní řady a stanovení retikulocytů. Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi.

 

Analyzátor iontů – Idexx VetLyte

Slouží ke stanovení iontů (Na, K, Cl) z plné krve nebo krevního séra. Stanovení těchto parametrů nám umožňuje poskytovat komplexní biochemické vyšetření krevních vzorků. Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi.

 

Analyzátor moči – Idexx VetLab UA Analyzer

analyz_moci Tento přístroj na vyšetření moči je navržen pouze pro veterinární použití u psů, koček a koní. Fotometricky vyhodnocuje testovací proužky a stanovuje tyto základní parametry: pH, leukocyty – bílé krvinky, protein, glukózu, ketony, urobilinogen, bilirubin, krev/hemoglobin. Močový analyzátor eliminuje chyby vyhodnocení močových proužků způsobené lidským faktorem a faktory prostředí (světelné podmínky). Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi.

 

Centrifuga MiniSpin Eppendorf

centrifuga Tato minicentrifuga slouží k získání krevního séra z odebrané krve od vyšetřovaného zvířete. Krevní sérum se dále používá ke stanovení biochemických parametrů v biochemickém analyzátoru.