Vetnar 2100

vetnar

Narkotizační přístroj pro inhalační anestezii malých zvířat od 0,1 do 100 kg hmotnosti s moduly pro elektronicky řízenou ventilaci a monitorem vitálních funkcí.

 K operacím je možno použít elektronicky řízený uzavřený či otevřený okruh pro spontánní dýchání. Jako nosný plyn využívá přístroj O2 + N2O.

Vybavení přístroje: Absorbér CO2. Elektronická jednotka pro řízenou ventilaci, monitorování dýchání a srdeční činnosti. Aktivní vakuová jednotka pro odsávání anestetik. Průtokoměr O2 a N2O. Monitorování SaO2 a monitorování CO2 ve vydechovaných plynech. Akustický alarm minimálních hodnot a akustický alarm zástavy srdce a dýchání.

 V současné době máme v nemocnici k dispozici dva tyto přístroje. Jeden k použití s inhalačním anestetikem halotanem a druhý s isofluranem. Toto nám v kombinaci s moduly pro sledování vitálních funkcí pacienta umožňuje provádět operace i u rizikových skupin pacientů (senioři, kardiaci …)

 

Veterinární monitor Mindray PM-9000Vet

vet_mon

Profesionální veterinární monitor Mindray PM-9000Vet nám slouží ke sledování základních životních funkcí pacienta (např. saturace kyslíkem, teploty, EKG …). Největší uplatnění nachází v monitoringu narkotizovaných pacientů. Ve spolupráci s inhalační anestézií výrazně zvyšuje bezpečnost chirurgických zákroků. Dále ho používáme ke sledování kriticky nemocných hospitalizovaných pacientů. V současné době máme k dispozici celkem dva tyto přístroje.

 

Elektrokauter Surtron 80

elektrokauter

Tento přístroj nám umožňuje operovat i velmi krvené tkáně a slouží též ke stavění krvácení z cév pomocí elektrokoagulace.

 

Parní sterilizátor Vacusteri

par_stabiz

Kompaktní parní sterilizátor VACUSTERI je moderní sterilizátor s komorou o objemu 20 litrů. Sterilizátory VACUSTERI jsou vybaveny výkonnou vývěvou, zajišťující dokonalé vakuum před sterilizačním cyklem i následné sušení. Jsou vhodné ke sterilizaci pevných balených i nebalených chirurgických nástrojů a materiálů, textilu i výrobků z gumy, určených ke sterilizaci parou. V současné době využíváme dva tyto přístroje.