Informace o firmě

Veterinární nemocnice v Českém Brodě byla vybudována v 80. letech minulého století, jako klinické pracoviště a součást tehdejšího Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Český Brod. Jejím hlavním úkolem byla podpora výkonů Okresních veterinárních zařízení Středočeského kraje, včetně hospitalizací velkých zvířat. Avšak již v té době se nemocnice začala významně zapisovat do paměti chovatelů malých zvířat pro relativně širokou škálu speciálních výkonů preventivní, diagnostické a léčebné veterinární péče. V listopadu 1991 byla nemocnice zprivatizována a tím de facto zachráněna, neboť neprivatizované provozy bývalého SVÚ za poměrně krátkou dobu zanikly. Veterinární nemocnice v Českém Brodě byla první veterinární zařízení, které začalo vykonávat v České republice veterinární preventivní, diagnostickou a léčebnou péči jako nestátní právnická osoba.

Od roku 1993 prošla nemocnice zásadní rekonstrukcí. V návaznosti na rekonstrukce stavební spolu se zásadní modernizací přístrojového vybavení došlo, a vlastně stále dochází, k rozdělení výkonů veterinární péče podle klinického zaměření. Postupně vznikly a dále vznikají nové specializace, což má za následek interní rozdělení nemocnice na jednotlivé obory, obdobné a známé z oblasti humánní medicíny.