Ceník

Pro snazší orientaci klientů máme orientační ceník standardních veterinárních úkonů. Víme, že klienti se snaží porovnávat ceny různých pracovišť. Často však bývá problém ve velké variabilitě odborných činností, započítávání spotřebního materiálu a veterinárních léčiv pro ten který úkon. Porovnává se pak neporovnatelné. Pro vás, naši milí klienti, jsou uvedené ceny sice orientační, ale konečné. A před daným výkonem vám samozřejmě rádi poskytneme informaci jak variabilní uvedená cena je.

U většiny konkrétních úkonů však nejsme schopni předem odhadnout cenu. Variabilita je obrovská a nelze předem odhadnout cenu často ani řádově. Zejména emailové a telefonické dotazy typu: „pes si zlomil nohu, náš veterinář řekl, že by to chtělo operaci a tak se chci se zeptat kolik by u vás taková operace stála“, nejsme schopni při nejlepší vůli odpovědět. Avšak zde je uveden postup kalkulace na daný úkon.

Jak se tvoří cena, kterou máte na PV?

Standardně se cena skládá ze tří základních položek. Jedná se o vlastní úkon, tj. práci veterinárního lékaře a sestry, cena za spotřební materiál a cena za léčiva.

 • Úkony
  V položce úkony je soubor činností, které je potřeba pro daný úkon u konkrétního pacienta nezbytně udělat, respektive všechny činnosti na kterých se s vámi dohodneme. Cena vychází orientačně z hodinové sazby veterinárního lékaře a veterinární sestry. Výchozí cena je 1500,- Kč za hodinu práce veterinárního lékaře 750,- Kč práce veterinární sestry. V některých případech se cena za práci VL a VS již do kalkulace nezapočítává, neboť cena vychází z kalkulace dané dodavatelem. To je například u prací naší laboratoře, kdy máme kalkulaci na dané vyšetření. V těchto případech se nezapočítává ani spotřební materiál, neboť i ten je již zakalkulován v dané analýze konkrétního parametru. V úkonech se pak např. objeví položka „biochemické vyšetření 15“, což znamená analýzu 15 parametrů vyšetření z krevního séra. Cena zahrnuje práci, jako je separace séra z čerstvé krve, použití pipet, diagnostických slidů, energie, analyzátoru, tiskárny, atd. Nezahrnuje však interpretaci výsledků. Interpretace vyžaduje znalost souvislostí, například srovnání analytického výstupu analyzátoru a výsledku klinického vyšetření a to je práce, kterou za veterinárního lékaře žádný přístroj neudělá. Obdobně je kalkulováno i RTG vyšetření, případně USG vyšetření, apod.
 • Spotřební materiál
  V položkách spotřebního materiálu je zahrnut materiál, který je účtován zvlášť na konkrétního pacienta a úkon, je-li to možné a pro konečné stanovení ceny podstatné, materiál, který je z praktických důvodů účtován paušálně pak i materiál, který jednoduše rozpočítatelný není. V položce je pak např. cena za konkrétní šicí materiál, je-li dodavatelem dodáván v balení po jednom šicím vlákně a současně třeba také za šicí materiál, který byl použit z balení, které obsahuje materiál na více pacientů. Standardně je v materiálu zahrnuto použití injekčních stříkaček, injekčních jehel, obvazového materiálu, buničité vaty a mnoha dalších položek. Paušálně je v této položce také zahrnuta příprava chirurgických nástrojů, desinfekce, sterilizace, mytí nástrojů po operaci, čištění, desinfekce, balení a následná sterilizace v autoklávu nebo sterilizátoru, atd.
 • Léčiva
  Léčiva se účtují vždy podle skutečnosti. Objem účtovaných léčiv je vázán na jejich skladové zásoby a vykazování spotřeby léčiv je dáno Zákonem o léčivech a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 • Daň z přidané hodnoty
  K výše uvedeným položkám ( 1.-3.) je pak připočtena DPH v zákonné výši. V současnosti je sazba DPH na veterinární úkony 21%, veterinární léčiva 10% a veterinární diety 15%. Jsou-li však veterinární léčiva aplikována a dána (prodána) chovateli v souvislosti s veterinární službou ( diagnostika, terapie), daní se rovněž 21% sazbou.

Jak se zobrazí cena, která je na PV?

Standardní rozpis na PV je ve třech souhrnných položkách – úkony, materiál, léčiva. PV samozřejmě obsahuje informace, které vyžaduje Zákon o účetnictví, zejména rozepsány ceny bez DPH, sazbu daně a celkovou cenu s DPH. V současnosti jsou veterinární úkony zařazeny do základní sazby 21 %, krmiva, včetně léčebných diet a některé další přípravky do 15 % a veterinární léčiva, jsou-li zbožím, do sazby 10 %. Jsou-li však součástí služby, je sazba 21%. Máte-li z jakéhokoliv důvodu zájem mít na PV speciálně rozepsány úkony, materiál a léčiva, požádejte o to před vytištěním PV. Vystavení položkového PV není problém, je však třeba přenastavit tisk. Standardně položky netiskneme, neboť 90 % klientů o to nestojí a rozdíl je často v tisku až pětinásobný.

Orientační ceník vybraných standardních veterinárních úkonů

Vakcinace                                                                            258,-  (+ cena vakcíny)
Aplikace čipu bez založení do centr. db                      840,-
Aplikace čipu se založením do centr. db                     940,-
Načtení čipu čtečkou                                                        100,-

 

Kastrace fretky 2 500,-
Kastrace králíka samce 1 500,- *
Kastrace králíka samice 2 000,- *
Kastrace kočky 1 400 – 1 600
Kastrace kocoura 600 – 700,-
Kastrace psa 3 000 – 6 000
Kastrace feny do 10kg 4 000 – 5 000
Kastrace feny 10-20kg 6 000,-
Kastrace feny nad 20kg 6 000 – 8 000
Operace pyometry 8 000 – 10 000
Kastrace s operací mléčné lišty 9 000 – 13 000
Operace mléčné lišty (ablace) 8 000 – 9 000
Operace pupeční kýly 2 000 – 4 000
Operace tříselné kýly 5 000,-
Operace traumatické kýly 5 000 – 10 000
Operace perianální kýly s kastrací 6 000 – 8 000
Operace GVD 15 000,-
Gastrotomie 7 000 – 10 000
Splenektomie 7 000 – 8 000
Operace odstranění CT ze střeva 7 000 – 10 000
Operace vyjmutí močových kamenů 9 000,-
Enukleace očního bulbu 4 500,-
Extirpace Harderovy žlázy 2 000 – 3 000
Císařský řez u feny do 20 kg 6 000 – 7 000 **
Císařský řez u feny nad 20 kg 7 000 – 9 000 **
Operace TTA 21 000 – 25 000
Operace LCC 9 000 – 12 000
Operace luxující čéšky 8 000 – 12 000
Osteosyntéza 7 000 – 15 000
Artroskopická oper. 1 kloub 15 000,-
Artroskopická oper. 2 klouby současně 25 000,-
Sejmutí zubního kamene ultrazvukem 2 000,-
Extrakce zubu 2 000,- ***
Extrakce mléčných zubů 1 000,- ****
DKK 1 600,-
DKK + DLK 2 500,- – 2 700,-
Stanovení DNA z krve 650,- *****
 Koprologické vyšetření
285,-
Transfúze u psa 1600 – 2 000 *******
Hotelová služba pro psa a kočku 4 000,- 

Poznámky:
* Cena je uvedena již pro zákrok v inhalační anestezii
** Císařský řez, který je prováděn na přání klienta o pohotovosti + 3 300,- Kč
*** Cena je za extrakci pevně ukotveného zubu v alveole. Cena za extrakci uvolněného zubu je výrazně nižší ( viz kalkulace)
***** Urgentní vyšetření 1 vzorku 950,- Kč
****** Podle počtu krevních testů
******* Transfúze + vakcinace dárce krve