Pohotovost

Pohotovost – Ordinační hodiny Veterinární nemocnice Český Brod

Pohotovostní hodiny ve všední dny

Pohotovost Vizita
Pondělí 20:00 – 7:00 7:00 – 8:00
Úterý 20:00 – 7:00 7:00 – 8:00
Středa 20:00 – 7:00 7:00 – 8:00
Čtvrtek 20:00 – 7:00 7:00 – 8:00
Pátek 20:00 – 7:00 7:00 – 8:00

 

Pohotovostní služba mimo pracovní týden (soboty, neděle, svátky) 

Pohotovostní ordinační hodiny Přestávka Pohotovostní ordinační hodiny Vizita
Sobota 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 7:00 7:00 – 8:00
Neděle 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 7:00 7:00 – 8:00
Svátky 8:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 7:00 7:00 – 8:00

Pohotovostní příplatky (cena včetně DPH 21%)

Všední dny: 20:00 – 22:00:  968,- Kč
22:00 –  8:00:  1936,- Kč
Víkendy a svátky:  8:00 –  20:00:  968,- Kč
20:00 –  8:00:  1936,- Kč

1. V době pohotovostní služby pořadí k ošetření určuje službu konající veterinární lékař/ka, neboť on (ona) musí rozhodnout, který případ je závažnější, který nesnese ani chvilku odkladu a který ano.

2. Pokud službu konající veterinární lékař/ka usoudí, že zdravotní problém pacienta není tak závažný jak se původně jevil, má možnost kdykoliv, i v průběhu ošetření toto přerušit, či nedokončit a věnovat se akutnějšímu případu.

3. Vystavení standardní lékařské zprávy, kterou každému klientovi na vyžádání vyhotovíme, je samostatným veterinárním úkonem, nikoliv však pohotovostním. V době pohotovosti tyto zprávy zpravidla nevyhotovujeme.

4. Pokud zbývá časový prostor , který omezuje pouze zájem ošetřovaného zvířete ve smyslu  odstavce č. 1., provádí služba i návazný servis, jako je prodej léčiv, opakované vystavení receptu, převzetí vzorků k vyšetření, prodej krmiv, převzetí uhynulého zvířete, atp.

5. Činnosti podle odstavce 4. provádíme v rámci časových možností služby a pro naše registrované stálé klienty jsou v době od 8,00 do 23,00 hod. osvobozeny od pohotovostních příplatků. Pro klienty, kteří pravidelně služby naší nemocnice v Českém Brodě a naší kliniky v Praze nevyužívají, bude pohotovostní příplatek účtován. Registrovaný stálý klient je klient, který alespoň s jedním zvířetem navštíví jedno z našich zařízení minimálně 1 x ročně.

6. Čas pohotovostního ošetření, či služby je dán prvním načtením karty pacienta z databáze v daný kalendářní den.

Veškerá ošetření je možno hradit platebními kartami.

<

Akceptujeme tyto platební karty: visae