Pohotovost

Pohotovost – Ordinační hodiny Veterinární nemocnice Český Brod

Pokud zvažujete návštěvu pohotovosti a nejste si jisti zda je to potřebné, či naopak nezbytné, navštivte nejprve:  https://vetnem.cz/category/rady/

Stálá pohotovostní prezenční služba znamená, že pracovníci jsou přítomni v nemocnici pro akutní ošetření pacientů. Pokud ošetřují pacienty, nezvedají telefon. Nedovoláte-li se, neznamená to, že pohotovost nefunguje, nýbrž opak.

Pohotovostní hodiny v pracovní dny

Pohotovost Vizita
Pondělí 19:00 – 8:00 8:00 – 9:00
Úterý 19:00 – 8:00 8:00 – 9:00
Středa 19:00 – 8:00 8:00 – 9:00
Čtvrtek 19:00 – 8:00 8:00 – 9:00
Pátek 19:00 – 8:00 8:00 – 9:00

Pohotovostní hodiny mimo pracovní týden (soboty, neděle, svátky) 

Pohotovostní ordinační hodiny Přestávka Pohotovostní ordinační hodiny Vizita
Sobota 9:00 – 12:00 12:01 – 12:59 13:00 – 8:59 8:00 – 9:00
Neděle 9:00 – 12:00 12:00 – 12:59 13:00 – 8:59 8:00 – 9:00
Svátky 9:00 – 12:00 12:00 – 12:59 13:00 – 8:59 8:00 – 9:00

Pohotovostní příplatky (cena včetně DPH 21%)

Všední dny: 19:00 – 8:00:  2 000,-
Víkendy a svátky:   9:00 – 19:00:  1 000,- Kč 
19:01 –  8:59:   2 000,- Kč

* Opakované návštěvy a objednané kontroly  na danou dobu jsou bez pohotovostního příplatku.

1. V době pohotovostní služby pořadí k ošetření určuje službu konající veterinární lékař/ka, neboť on (ona) musí rozhodnout, který případ je závažnější, který nesnese ani chvilku odkladu a který ano.

2. Pokud službu konající veterinární lékař/ka usoudí, že zdravotní problém pacienta není tak závažný jak se původně jevil, má možnost kdykoliv, i v průběhu ošetření toto přerušit, či nedokončit a věnovat se akutnějšímu případu.

3. V době pohotovostní služby často není časový prostor vyřizovat telefonické hovory. Naše pohotovostní služba znamená přítomnost minimálně jednoho veterinárního lékaře a jednoho veterinárního technika na pracovišti, kteří se plně věnují pacientům.  Pokud se nedovoláte, neznamená to, že pohotovost nefunguje, ale naopak, že je služba zaměstnána jinými pacienty. Totéž se týká internetové komunikace.

4. Vystavení standardní lékařské zprávy, kterou každému klientovi na vyžádání vyhotovíme, je samostatným veterinárním úkonem, nikoliv však pohotovostním. V době pohotovosti tyto zprávy nevyhotovujeme. V případě, že potřebujete bezprostředně informace o zásadních diagnostických a terapeutických úkonech, požádejte o vytištění účtu včetně denních záznamů a rozepsané medikace. 

5. Pokud zbývá časový prostor , který omezuje pouze zájem ošetřovaného zvířete ve smyslu  odstavce č. 1., provádí služba i návazný servis, jako je prodej léčiv, opakované vystavení receptu, převzetí vzorků k vyšetření, prodej krmiv, převzetí uhynulého zvířete, atp.

6. Činnosti podle odstavce 5. provádíme v rámci časových možností služby a pro naše registrované stálé klienty jsou v době od 8,00 do 22,00 hod. v pracovní dny a v době od 9,00 do 21.00 hod.  o víkendech a svátcích, osvobozeny od pohotovostních příplatků. Pro klienty, kteří pravidelně služby naší nemocnice v Českém Brodě a naší kliniky v Praze nevyužívají, bude pohotovostní příplatek účtován. Registrovaný stálý klient je klient, který alespoň s jedním zvířetem navštíví naše zařízení minimálně 1 x ročně.

7. Čas pohotovostního ošetření, či služby je dán prvním načtením karty pacienta z databáze v daný kalendářní den.

8. Doba vizit je uvedena proto, že se v této době všichni pracovníci přednostně věnují hospitalizovaným pacientům. Samozřejmě, vyžaduje-li to zdravotní stav příchozího pacienta, bude tento ošetřen v duchu zásad odstavce 1. Méně akutní případy však musí počítat s posečkáním.

Veškerá ošetření je možno hradit platebními kartami.

<

Akceptujeme tyto platební karty: visae