Vybavení

Vybavení laboratoře:

Biochemický analyzátor - Idexx VetTest

biochem_analyz Analyzátor určený k biochemickému vyšetření krevní plasmy nebo séra. Přístroj je založen na bázi tzv. „suché chemie“ a umožňuje vyšetření až 12 biochemických parametrů najednou. Lze ho použít pro vyšetření krve mnoha zvířecích druhů a vlastní vyšetření vzorku trvá cca 6 minut. Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi.

 

Hematologický analyzátor - Idexx LaserCyte

hematol_analyz Plně automatický přístroj sloužící k hematologickému vyšetření krve. Využívá měření laserem (průtoková cytometrie) a patří k současné špičce veterinárních přístrojů tohoto určení. Poskytuje nám 24 parametrů zjištěných z konkrétního vzorku krve, mimo jiné 5 stupňový diferenciální rozpočet bílých krvinek, komplexní ukazatele červené krevní řady a stanovení retikulocytů. Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi.

 

Analyzátor iontů - Idexx VetLyte

Slouží ke stanovení iontů (Na, K, Cl) z plné krve nebo krevního séra. Stanovení těchto parametrů nám umožňuje poskytovat komplexní biochemické vyšetření krevních vzorků. Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi.

 

Analyzátor moči - Idexx VetLab UA Analyzer

analyz_moci Tento přístroj na vyšetření moči je navržen pouze pro veterinární použití u psů, koček a koní. Fotometricky vyhodnocuje testovací proužky a stanovuje tyto základní parametry: pH, leukocyty – bílé krvinky, protein, glukózu, ketony, urobilinogen, bilirubin, krev/hemoglobin. Močový analyzátor eliminuje chyby vyhodnocení močových proužků způsobené lidským faktorem a faktory prostředí (světelné podmínky). Přístroj je napojen na počítač a získaná data jsou archivována v databázi.

 

Centrifuga MiniSpin Eppendorf

centrifuga Tato minicentrifuga slouží k získání krevního séra z odebrané krve od vyšetřovaného zvířete. Krevní sérum se dále používá ke stanovení biochemických parametrů v biochemickém analyzátoru.

Sonografie

Aloka Prosound SSD 3500

Plně digitální přístroj s barevným dopplerovským mapováním. Umožňuje připojení až 3 sond. V současné době používáme jednu mikrokonvexní sondu 5 - 10 MHz a jednu konvexní sondu 2,5 - 6 MHz.

RTG

Digitální vysokofrekvenční RTG SedecalVet

aloka Vysokofrekvenční RTG generátor určený pro všeobecnou analogovou nebo digitální skiagrafii ve veterinární praxi. Poskytuje všechny výhody vysokofrekvenčních generátorů včetně nižší dávky na pacienta, kratších expozičních časů, větší přesnosti a reprodukovatelnosti. Generátor je řízen několika mikroprocesory, které zaručují lepší stálost expozice, účinnější provoz a delší životnost rentgenky. Vysoká úroveň autodiagnostiky rentgenu zvyšuje kvalitu servisu a zkracuje dobu, po kterou je rentgen vyřazen z provozu.

Analogový skiaskop Thomson