Kdo je „majitel zvířete“ v naší databázi

Pracovníci veterinární nemocnice a veterinární kliniky nemají možnost, natož povinnost zjišťovat majetkoprávní vztahy u klientů. Stručně napsáno, nejsme schopni zjistit, zda zvíře, které k nám přivedete je opravdu vaše. Na tom nic nemění ani případ, kdy zvíře má čip a v nějaké databázi je veden na konkrétní fyzickou osobu. My jsme schopni ověřit identitu zvířete, ale nikdy ne majitele. Zadáváme-li u nás zvíře do databáze, můžeme zaručit, že konkrétní čip jsme aplikovali konkrétnímu zvířeti, údaje o majiteli jsou pouze předané osobou, která zvíře doprovází a ověřit se nedají. Platí tedy právní fikce, že chovatel je osoba, která se zvířetem přišla. To je zcela v souladu se zněním veterinárního zákona, která v § 3, odst. 1), písm. a) platného znění definuje, že „chovatelem zvířete je každý, kdo zvíře, nebo zvířata vlastní, nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu, nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu“.

Z výše uvedeného je jasné, že partnerem pro nás je osoba, která zvíře doprovází a pokud si taková osoba objedná veterinární péči, je pro nás irelevantní, ukáže-li se, že taková osoba nebyla k věci oprávněna skutečným vlastníkem zvířete.