Informace

Základní informace Veterinární nemocnice Český Brod

Veterinární nemocnice v Českém Brodě je první veterinární zařízení, které začalo vykonávat v České republice veterinární preventivní, diagnostickou a léčebnou péči jako nestátní právnická osoba. Již od roku 1993 prochází nemocnice  nikdy nekončícími rekonstrukcemi a modernizací. Stále dochází k modernizaci přístrojového vybavení a k novým a novým rekodifikacím klinických a diagnostických postupů podle nejnovějších ověřených vědeckých poznatků. Naše nemocnice již v roce 1993 rozdělila výkony veterinární péče podle klinického zaměření, což má za následek interní rozdělení nemocnice na jednotlivé obory, obdobné a známé z oblasti humánní medicíny. Postupně tak vznikly a dále vznikají nové specializace,

Základním bodem styku naší nemocnice s pacienty je příjmová ambulance. Pro návštěvu této ambulance standardně pacienty neobjednáváme, přicházení k vyšetření a ošetření zpravidla podle pořadí v jakém se dostavili. Pokud však klient potřebuje z nějakého důvodu přijít i do příjmové ambulance na konkrétní časový slot, anebo chce ke konkrétnímu pracovníkovi VN, je možné se i pro tyto případy objednat. Naopak, pro specializovaná vyšetření a výkony standardně pacienty objednáváme na konkrétní dobu ke konkrétnímu pracovníkovi.  Pro objednání upřednostňujeme přímý kontakt s klientem, anebo telefon 321622460.

Základní informace Veterinární klinika Praha

Veterinární klinika byla vybudována jako kombinované zařízení pro odbornou veterinární péči malých a drobných zvířat a praktickou výuku budoucích veterinárních sester a veterinárních techniků. Zřizovatelem je VOŠ SPŠ a SOŠ Podskalská spolu s VetPro, spol. s r.o., provozovatelem veterinární nemocnice v Českém Brodě. Provoz zahájila 1.9.2014 a v současnosti je snad jedinou veterinární klinikou v lokalitě Prahy 1. Kliniku provozuje a personálně zajišťuje veterinární nemocnice v Českém Brodě. Na klinice se střídají jednotliví odborní veterinární lékaři, kteří jinak pracují a slouží v nemocnici. To má své velké výhody a bohužel I nevýhody. Výhodou je, že je možné klienta s pacientem objednat k potřebnému odborníkovi, aniž by musel klient s pacientem jezdit do jiného zařízení a každý z odborných veterinárních lékařů má k dispozici celý chorobopis daného pacienta. Kartotéka pacientů kliniky a nemocnice je společná. Nevýhodou je, že i pro běžná ošetření se klient může setkat s jinými veterinárními lékaři, kteří pacienta dosud neošetřovali. Nento rub systému provozu na klinice se snažíme tlumit pravidelnou ambulantní službou jednotlivých veterinárních lékařů. Pro objednání ke konkrétnímu veterinárnímu lékaři nás proto neváhejte kontaktovat. Budeme se snažit Vám vždy vyjít vstříc.