Informace

Základní informace Veterinární nemocnice Český Brod

Veterinární nemocnice v Českém Brodě je první veterinární zařízení, které začalo vykonávat v České republice veterinární preventivní, diagnostickou a léčebnou péči jako nestátní právnická osoba. Již od roku 1993 prochází nemocnice  nikdy nekončícími rekonstrukcemi a modernizací. Stále dochází k modernizaci přístrojového vybavení a k novým a novým rekodifikacím klinických a diagnostických postupů podle nejnovějších ověřených vědeckých poznatků. Naše nemocnice již v roce 1993 rozdělila výkony veterinární péče podle klinického zaměření, což má za následek interní rozdělení nemocnice na jednotlivé obory, obdobné a známé z oblasti humánní medicíny. Postupně tak vznikly a dále vznikají nové specializace,

Základním bodem styku naší nemocnice s pacienty je příjmová ambulance. Pro návštěvu této ambulance standardně pacienty neobjednáváme, přicházení k vyšetření a ošetření zpravidla podle pořadí v jakém se dostavili. Pokud však klient potřebuje z nějakého důvodu přijít i do příjmové ambulance na konkrétní časový slot, anebo chce ke konkrétnímu pracovníkovi VN, je možné se i pro tyto případy objednat. Naopak, pro specializovaná vyšetření a výkony standardně pacienty objednáváme na konkrétní dobu ke konkrétnímu pracovníkovi.  Pro objednání upřednostňujeme přímý kontakt s klientem, anebo telefon 321622460.