Laboratoř

lab Provádí: Biochemické vyšetření krevních vzorků včetně stanovení iontů
Hematologické vyšetření krevních vzorků včetně diferenciálního rozpočtu bílých krvinek
Vyšetření moči
Parazitologické vyšetření trusu (koprologické vyšetření)

Biochemický analyzátor

Catalyst One™

Total T4 Screening, diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy v průběhu návštěvy pacienta výsledky jsou k dispozici přibližně do 15 minut.

Fenobarbital

Možnost sledovat a upravovat koncentrace fenobarbitalu v průběhu jediné návštěvy pacienta

Hematologický analyzátor

ProCyte Dx

Znovuje:

RBC (počet erytrocytů)               

HCT (hematokrit)

HGB (hemoglobin)

RETIC (počet retikulocytů, procento retikulocytů)

MCV (střední objem erytrocytů)

RDW (distribuční křivka červených krvinek)

MCH (střední objem hemoglobinu)

MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech)

PLT (počet krevních destiček)

MPV (střední objem destiček)

PDW (distribuční křivka krevních destiček)

PCT (destičkový hematokrit)

WBC (počet bílých krvinek)

Monocyty (% a počet)

Lymfocyty (% a počet)

Neutrofily (% a počet)

Eozinofily (% a počet)

Bazofily (% a počet)

Tyčky (pokud je podezření na jejich výskyt)

nRBC (jaderné erytrocyty – pokud je podezření na jejich výskyt)