Oddělení zobrazovacích metod

RTG + Skiaskopie

 RTG Provádíme: Základní rentgenologickou diagnostiku
RTG vyšetření DKK a DKL
Kontrastní diagnostiku