Veterinární pohotovost

Stálá veterinární pohotovost  (stálá služba veterinárního lékaře a sestry) . Jsme vám na blízku a k dispozici 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Pohotovostní služba v pracovním týdnu

Pohotovostní ošetření

Vizita hospitalizace

Pondělí

19:00 – 7:00

7:00 – 8:00

Úterý

19:00 – 7:00

7:00 – 8:00

Středa

19:00 – 7:00

7:00 – 8:00

Čtvrtek

19:00 – 7:00

7:00 – 8:00

Pátek

19:00 – 7:00

7:00 – 8:00

Pohotovostní služba mimo pracovní týden (soboty, neděle, svátky) 

Pohotovostní
ordinační hodiny

Přestávka

Pohotovostní
ordinační hodiny

Vizita hospitalizace

Sobota

9:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 7:00

7:00 – 9:00

Neděle

9:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 7:00

7:00 – 9:00

Svátky

9:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 7:00

7:00 – 9:00

Pohotovostní příplatky (cena včetně DPH 21%)

Všední dny:

19:00  –  8:00:  1936,- Kč

Víkendy a svátky:

9:00  –  19:00:  968,- Kč

 

19:00  –  9:00:  1936,- Kč

I v nočních hodinách je pro Vás k dispozici možnost platby kartou.

Pravidla pro ošetřování pacientů v době pohotovosti

1. V době pohotovostní služby  pořadí k ošetření určuje službu konající veterinární lékař/ka, neboť on (ona) musí rozhodnout, který případ je závažnější, který nesnese ani chvilku odkladu a který ano.

2. Pokud zbývá časový prostor , který omezuje pouze zájem ošetřovaného zvířete podle předchozího odstavce, provádí služba i  přídavný servis,  jako je prodej léčiv, opakované vystavení receptu, převzetí vzorků k vyšetření, prodej krmiv atp.

3.  Činnosti uvedené v předchozím odstavci, provádíme v rámci časových možností služby a pro naše registrované stálé klienty jsou v době od 8,00 do 22,00 hod. osvobozeny od pohotovostních příplatků. Pro klienty, kteří pravidelně služby naší nemocnice v Českém Brodě a naší kliniky v Praze nevyužívají, bude pohotovostní příplatek účtován. Registrovaný stálý klient je  klient, který alespoň s jedním zvířetem navštíví jedno z našich zařízení minimálně 1 x ročně.

4. Čas pohotovostního ošetření, či služby je dán prvním načtením karty pacienta z databáze v daný kalendářní den.