Rubrika Nezařazené

ByOndrej Rychlik

Provoz veterinární nemocnice a veterinární kliniky v době lockdownu je bez omezení

Vážení klienti,

ačkoliv vláda ve svém nařízení zakázala cestovat mezi okresy, případná návštěva naší veterinární nemocnice v Českém Brodě a veterinární kliniky v Praze má výjimku a je zcela legálně možná.

V kapitole „Omezení volného pohybu osob“ se v bodě II, odst. 4 uvádí, že se „zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou: cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče.

Nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou případů uvedených v bodě II, čili s výjimkou výjezdu za účelem výkonu veterinární péče veterinárním lékařem (bod II, odst. 5, písm. f) i s výjimkou cesty za veterinárním lékařem (bod II, odst. 4).

Nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů (bod III odst. 1 písm. d). Důvodem k výjezdu chovatele se zvířetem k ošetření je ochrana majetku (zvířete) a jiných zákonem chráněných zájmů (ochrana zvířete před utrpením podle zákona 246/92 sb.).

Shrnutí: Chovatelé mohou cestovat za veterinárními službami ve dne i v noci i mimo svůj okres, nicméně měli by mít u sebe pro jistotu vyplněný formulář (viz vzor: https://www.vetkom.cz/pohyb-mezi-okresy-od-01-03-2021-do-21-03-2021/