Author Archive Ondrej Rychlik

ByOndrej Rychlik

Provoz veterinární nemocnice a veterinární kliniky v době lockdownu je bez omezení

Vážení klienti,

ačkoliv vláda ve svém nařízení zakázala cestovat mezi okresy, případná návštěva naší veterinární nemocnice v Českém Brodě a veterinární kliniky v Praze má výjimku a je zcela legálně možná.

V kapitole “Omezení volného pohybu osob” se v bodě II, odst. 4 uvádí, že se “zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou: cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče.

Nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou případů uvedených v bodě II, čili s výjimkou výjezdu za účelem výkonu veterinární péče veterinárním lékařem (bod II, odst. 5, písm. f) i s výjimkou cesty za veterinárním lékařem (bod II, odst. 4).

Nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů (bod III odst. 1 písm. d). Důvodem k výjezdu chovatele se zvířetem k ošetření je ochrana majetku (zvířete) a jiných zákonem chráněných zájmů (ochrana zvířete před utrpením podle zákona 246/92 sb.).

Shrnutí: Chovatelé mohou cestovat za veterinárními službami ve dne i v noci i mimo svůj okres, nicméně měli by mít u sebe pro jistotu vyplněný formulář (viz vzor: https://www.vetkom.cz/pohyb-mezi-okresy-od-01-03-2021-do-21-03-2021/

ByOndrej Rychlik

Změna ordinační doby na klinice v Praze dne 12.1.2021

Vážení klienti,

z provozních  důvodů bude dne 12.1. 2021 klinika v Praze  otevřena od 13.00 hod.

ByOndrej Rychlik

Silvestrovská pohotovostní služba

Standardní ambulance dne 31.12. 2020 ve veterinární nemocnici v Českém Brodě 8.00 – 12.00. Pohotovostní služba dne 31. 12. 2020 začíná od 13.00

ByOndrej Rychlik

Prázdninový provoz na klinice v Praze

Vážení klienti,

od 21.12. do 23.12. 2020 bude na klinice v Praze prázdninová ordinační doba 14.00 – 18.00 hod. Od 24.12. 2020 do 3.1.2021 bude klinika v Praze mimo provoz. Stálá pohotovostní služba bude po celou dobu vánočních a novoročních svátků v nemocnici v Českém Brodě standardně zajištěna.

ByOndrej Rychlik

Seznam pohotovostních pracovišť dle Komory veterinárních lékařů ČR

Podle aktualizovaných stránek KVL ČR se hlásí tato pracoviště se stálou pohotovostní službou:

Pohotovostní pracoviště (vetkom.cz)

Domnívám se, že pro každého uživatele nemusí být zcela jasné, jak jsou informace zveřejněny. Aktuálně se pohotovostní služba u daného pracoviště zobrazí v čase, který je mimo standardní ordinační dobu, tj. v době normální ordinace není pohotovostní služba.

Ondřej Rychlík

ByOndrej Rychlik

Obnovení plného provozu

Vážení klienti, s potěšením vám oznamujeme, že jak veterinární nemocnice v Českém Brodě, tak i veterinární klinika v Praze jsou již ve standardním  plném provozu, včetně prezenční stálé pohotovostní služby.

ByOndrej Rychlik

OMEZENÍ PROVOZU V ČESKÉM BRODĚ A V PRAZE

Vážení klienti,

velice se omlouváme, ale z důvodu vyblokování podstatné části našeho personálu, které je následkem covidové epidemiologické situace, jsme nuceni omezit provoz v našich zařízeních.

 1. Od pondělí 26.10. do pátku 13.11., s výjimkou středy 11.11., bude veterinární klinika v Praze mimo provoz. Ve středu 11.11. bude klinika otevřena od 14.00 do 17.00 hod.

2.  Od pondělí 26. 10 . do  neděle 15.11. se ve veterinární nemocnici dočasně ruší noční pohotovostní služba. Ve středu 28.10. a o víkendech bude zajištěna pohotovostní služba od 8.00 do 20.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

ByOndrej Rychlik

Posun ordinační doby na klinice v Praze dne 12. 10. 2020

Vážení klienti,

z provozně – covidových  důvodů bude dne 12.10. 2020 klinika v Praze  otevřena od 13.00 hod.

ByOndrej Rychlik

Uzavření kliniky v Praze

Vážení klienti,

dovolujeme si upozornit, že od 17.8. do 28.8. 2020 bude z důvodu čerpání řádné dovolené, klinika v Praze uzavřena. Standardní provoz veterinární nemocnice v Českém Brodě, ani stálá pohotovostní služba,  nebudou omezeny. Standardní neprázdninový provoz bude na klinice obnoven od 31.8.2020.

Děkujeme za porozumnění.

 

 

ByOndrej Rychlik

Zkrácení ordinační doby v Praze dne 10.7.2020

Vážení klienti,

   z provozně – technických důvodů bude v pátek 10.7.2020 klinika v Navrátilově ulici v provozu pouze do 16.00 hod.

   Děkujeme za pochopení.