Author Archive Ondrej Rychlik

ByOndrej Rychlik

Zvýšené zatížení provozu veterinární nemocnice a prodloužení čekací doby na vyšetření

Vážení klienti,
vzhledem k značnému zvýšení počtu pacientů v naší veterinární nemocnici, si vás dovolujeme požádat o strpení při delším čekání na ošetření vašich pacientů. Samozřejmě nadále přednostně ošetřujeme akutní pacienty, u méně akutních pacientů se tak prodlužuje čekací doba, kterou strávíte v čekárně, či venkovním okolí. Kapacity pro objednané pacienty jsou v měsících červenci a srpnu již téměř zcela zaplněny, buďte prosím při čekání trpěliví. Snažíme se nikoho neodbýt, může se vám však stát, že v rámci vyšetřovacího protokolu budeme mezi jednotlivými vyšetřeními a ošetřeními vašeho pacienta, vyšetřovat, či ošetřovat i pacienta jiného. To například pro úsporu času při použití laboratoře pro více vzorků, atp.
Děkujeme za spolupráci a porozumění!

ByOndrej Rychlik

Omezení provozu kliniky v Praze

Vážení klienti,

v pátek 24. září a v pondělí 27. září bude klinika v Praze z důvodu onemocnění personálu uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Dear Clients,

On Friday September 24th and Monday September 27th, due to staff illness, the clinic in Prague will be closed.
Thank you for your understanding.

ByOndrej Rychlik

Změna ordinační doby a pohotovosti od 21.6.2021

Vážení klienti,

s předstihem si vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 21.6.2021 dojde ke změně ordinačních hodin a současně i ke změně ve výkonu stálé pohotovostí služby ve veterinární nemocnici v Českém Brodě.  Pro ty z vás, kteří aktuality nečtou a podívají se do rubriky “Ordinační hodiny” bude změna vyznačena již nyní. Platit však bude až od výše uvedeného data.  Současně s touto změnou dochází ke změnám provozu stálé pohotovostí služby, včetně poplatků. Ve všední den bude pohotovostní služba od 19.00 do 8.00 s pohotovostním příplatkem 2000,- Kč. V sobotu, v neděli a o svátcích bude pohotovostní služba od 9,00 do 19.00 s pohotovostním příplatkem 1000,- Kč a od 19.00 do 9.00 s pohotovostním příplatkem 2000,- Kč. Nadále jsou pozvané návštěvy a intervence bez pohotovostního příplatku.

ByOndrej Rychlik

Zkrácení ordinační doby na klinice v Praze v pátek 4.6. 2021

Vážení klienti,

z personálních důvodů jsme nuceni v pátek 4.6. 2021 na klinice v Praze ukončit provoz ve 14.00 hod.

Děkujeme za pochopení

ByOndrej Rychlik

Provoz veterinární nemocnice a veterinární kliniky v době lockdownu je bez omezení

Vážení klienti,

ačkoliv vláda ve svém nařízení zakázala cestovat mezi okresy, případná návštěva naší veterinární nemocnice v Českém Brodě a veterinární kliniky v Praze má výjimku a je zcela legálně možná.

V kapitole “Omezení volného pohybu osob” se v bodě II, odst. 4 uvádí, že se “zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou: cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče.

Nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou případů uvedených v bodě II, čili s výjimkou výjezdu za účelem výkonu veterinární péče veterinárním lékařem (bod II, odst. 5, písm. f) i s výjimkou cesty za veterinárním lékařem (bod II, odst. 4).

Nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů (bod III odst. 1 písm. d). Důvodem k výjezdu chovatele se zvířetem k ošetření je ochrana majetku (zvířete) a jiných zákonem chráněných zájmů (ochrana zvířete před utrpením podle zákona 246/92 sb.).

Shrnutí: Chovatelé mohou cestovat za veterinárními službami ve dne i v noci i mimo svůj okres, nicméně měli by mít u sebe pro jistotu vyplněný formulář (viz vzor: https://www.vetkom.cz/pohyb-mezi-okresy-od-01-03-2021-do-21-03-2021/

ByOndrej Rychlik

Změna ordinační doby na klinice v Praze dne 12.1.2021

Vážení klienti,

z provozních  důvodů bude dne 12.1. 2021 klinika v Praze  otevřena od 13.00 hod.

ByOndrej Rychlik

Silvestrovská pohotovostní služba

Standardní ambulance dne 31.12. 2020 ve veterinární nemocnici v Českém Brodě 8.00 – 12.00. Pohotovostní služba dne 31. 12. 2020 začíná od 13.00

ByOndrej Rychlik

Prázdninový provoz na klinice v Praze

Vážení klienti,

od 21.12. do 23.12. 2020 bude na klinice v Praze prázdninová ordinační doba 14.00 – 18.00 hod. Od 24.12. 2020 do 3.1.2021 bude klinika v Praze mimo provoz. Stálá pohotovostní služba bude po celou dobu vánočních a novoročních svátků v nemocnici v Českém Brodě standardně zajištěna.

ByOndrej Rychlik

Seznam pohotovostních pracovišť dle Komory veterinárních lékařů ČR

Podle aktualizovaných stránek KVL ČR se hlásí tato pracoviště se stálou pohotovostní službou:

Pohotovostní pracoviště (vetkom.cz)

Domnívám se, že pro každého uživatele nemusí být zcela jasné, jak jsou informace zveřejněny. Aktuálně se pohotovostní služba u daného pracoviště zobrazí v čase, který je mimo standardní ordinační dobu, tj. v době normální ordinace není pohotovostní služba.

Ondřej Rychlík

ByOndrej Rychlik

Obnovení plného provozu

Vážení klienti, s potěšením vám oznamujeme, že jak veterinární nemocnice v Českém Brodě, tak i veterinární klinika v Praze jsou již ve standardním  plném provozu, včetně prezenční stálé pohotovostní služby.