Nový web

ByOndrej Rychlik

Nový web

Po několika letech jsme inovovali webové stránky. Co se změnilo? Obsahují vice informací? Nikoliv. Informace jsme zásadně zredukovali. A tak zmizelo téměř reklamní sdělení co všechno děláme, zmizela kvanta fotografiíí, záběry z operačních sálů, atp. Zeptali jsme se totiž vás, našich milých klientů. Ne všech samozřejmě, ale několika nemálo z vás a dostali jsme úplně jiný obraz o nás samých než jsme si mysleli. Je to takto:

Na web chodí mnohem méně klientů než jsme předpokládali. Nejčastějšími návštěvníky jsou ti, kterým se nedaří dovolat. Vím, občas je to hodně k naštvání. Telefón zvoní a nikdo ho nebere, anebo je obsazeno. To první je charakteristické pro pohotovostní službu, to druhé pro standardní dobu ambulantní. Je to dáno tím, že v době pohotovosti je zpravidla přítomen jeden veterinární lékař a jedna sestra. Ti z vás, kteří mají neblahou zkušenost s frontou v čekárně jistě pochopí, že na telefonování čas opravdu není a z operačního sálu to ani nelze. Zkusím to ještě rozebrat v samostatném příspěvku. Ti, kteří webové stránky navštíví nechtějí číst žádné odborné traktáty, které se zrovna jejich pacienta netýkají, nehledají informace o tom, jak jsme dobří, nechtějí si prohlížet galerii obrázků. Zpravidla chtějí vědět zda jim můžeme pomoci v dané situaci s jejich zvířátkem, kdy se mohou dostavit a kolik je to bude stát. Záměrem nového webu je, abyste takové informace snadno našli.