Vakcinace proti vzteklině s pravidly platnými po 1.1.2020

ByOndrej Rychlik

Vakcinace proti vzteklině s pravidly platnými po 1.1.2020

Vakcinace proti vzteklině
Mýty, realita a právní konsekvence

Protože stále přibývá dotazů nejen na pracovníky naší nemocnice v Českém Brodě a kliniky v Praze, ale i obecně ve veřejném prostoru, rozhodli jsme se zde publikovat některé zásadní informace vztahující se k této problematice. Některé jsou notoricky známé, jiné opravdu velmi čerstvé. Jak to tedy je?

Vakcinace psů (ovšem také lišek a jezevců, jsou-li chováni jako pet zvířata) je ze zákona povinná. Tato povinnost chovatele je všeobecně známá, platí dlouhodobě a chovatelé jsou na ni zvyklí. Veterinární zákon se mění velmi často a občas se upravuje i tato povinnost chovatele. Historicky si chovatelé pamatují, že vakcinovat svého psa proti vzteklině musí každý rok a kdo tak činí, je v souladu se zákonem. Nicméně novela veterinárního zákona č. 182/2008 Sb. změnila příslušné ustanovení od 1.7.2008 ( § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona takto:

„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.“

Na základě této změny je možné při povinné vakcinaci psů, lišek a jezevců proti vzteklině brát zřetel na výrobcem vakcíny zaručenou dobu trvání imunity. V novele se odráží skutečnost, že na trhu veterinárních léčiv jsou dnes již vakcíny proti vzteklině zaručující delší dobu trvání imunity než 1 rok, respektive zohledňuje vědecké prokázané poznání, že doba navození protilátkové imunity je přímo úměrná výši titru antigenu obsaženým ve vakcíně se současnou modulací imunitní odpovědi na základě použitého nosiče antigenu a jeho imunostimulačního vlivu v inaktivovaných vakcínách.


Zde uvádíme seznam vakcín proti vzteklině, které používáme v na naší klinice a v naší nemocnici s uvedením doby trvání imunity každé vakcíny:

BIOFEL PCHR, d.r.r.  BIOVETA, a.s.  K aktivní imunizaci proti panleukopenii, herpesvirové a calicivirové infekci a vzteklině koček. Kočky 12 měsíců po revakcinaci
CANVAC DHPPiL+R,  d.r.r. DYNTEC s.r.o. Vakcína je určena k aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů, parainfluenze psů, třem typům leptospir a vzteklině. Psi. 12 měsíců po revakcinaci
CANVAC R,  d.r.r. DYNTEC, spol. s r.o.. Vakcína je určena k preventivní imunizaci klinicky zdravých zvířat proti vzteklině. Vakcína je určena k očkování kontinentálních masožravců, sudokopytníků a lichokopytníků. Jsou to zejména psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, prasata a koně. Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, koně, prasata. 12 měsíců po revakcinaci
EURICAN DHPPi2-LR, d.r.r. MERIAL Aktivní imunizace psů proti psince, hepatitidě, parvoviróze, laryngotracheitidě, parainfluenze, leptospirózám a vzteklině. Pes. 12 měsíců po vakcinaci
NOBIVAC RL d.r.r. Intervet International, B.V.  Aktivní imunizace psů proti vzteklině a leptospiróze způsobené L. interrogans seroskupinami canicola a icterohaemorrhagiae. Psi, od věku 8 týdnů. 12 měsíců po vakcinaci
QUADRICAT d.r.r.MERIAL Aktivní imunizace proti panleukopenii koček, calicivirovým infekcím, virové rhinotracheitidě a vzteklině. Kočky. 12 měsíců po vakcinaci
RABISIN d.r.r.  MERIAL Imunizace zvířat proti vzteklině. Psi, kočky, lasicovití, koně, skot, ovce. 12 měsíců po vakcinaci

VANGUARD R Pro aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině. Pro prevenci infekce a mortality způsobené vzteklinou. Nástup imunity je 14-21 dnů po vakcinaci. Doba trvání imunity je 1 rok po primární vakcinaci a 2 roky po první evakcinaci. Psi, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a malí masožraví savci (jako jsou fretky, tchoři, norci, hranostaji a lasice). 12 měsíců po vakcinaci
24 měsíců po revakcinacích

 

Pro laiky jen pár drobných poznámek k tabulce:

1. Držitel rozhodnutí může být shodný s výrobcem vakcíny ( např. vakcíny řady Canvac , výrobce Dyntec, spol. s r.o.), ale nemusí (např. vakcíny řady Nobivac , výrobce Merck Sharp & Dohme Corp., držitel registrace Intervet International, B.V.)

2. Praktická aplikace ustanovení o potřebě revakcinace je vždy na veterinárním lékaři. Informace držitele registrace je především jemu. Často je potřeba vakcinačního intervalu složitější, neboť záleží na více faktorech. Např. kolikátá je to vakcinace v pořadí, kdy byla primovakcinace ( v jakém věku ), atp.

3. Veterinární zákon platí pouze na území ČR, velmi často je legislativa v jiných zemích a to i v jiných členských státech EU, odlišná. Pokud se stěhujete do jiného státu, nebo tam se zvířetem cestujete, musíte se řídit pravidly dané země. Často právě platí povinnost každoroční revakcinace, jak tomu bylo u nás před rokem 2008.

4. Veškeré vakcíny, které jsou registrovány pro imunizaci zvířat chovaných v lidské péči, jsou inaktivované. Naopak, vakcíny, které jsou určeny k vakcinaci volně žijících zvířat ( u nás hlavně lišek), jsou vakcíny živé! Vakcíny se nesmějí zaměňovat.

Potvrzení vakcinace a jeho platnost

Od 1.1.2020 se zásadně mění situace v právním pohledu na platnost vakcinace. Platnost potvrzení bude striktně vázána na jednoznačnou identifikaci psa (lišky, jezevce), tj. pes bude muset být před vakcinací, nebo nejpozději současně s vakcinací ve smyslu obecně závazných právních předpisů nezaměnitelně označen, prakticky tedy očipován. Pokud se tak nestane, bude de iure na takového psa (lišku, jezevce) pohlíženo jako na nevakcinovaného, byť by vakcinován byl.
Tímto ustanovením obešli prosazovatelé povinného čipování všech psů v České republice, nesouhlas většiny poslanců se zařazením povinného čipování do zákona. Situace tedy nastane taková, že sice není zákonná povinnost mít zvíře očipované ( neplést prosím s nařízeními obecních vyhlášek v této věci), ale stále platí zákonná povinnost mít nevakcinované zvíře proti vzteklině a nově přibude interpretace splnění této zákonné povinnosti.
Upozorňujeme naše klienty tímto s předstihem, aby pokud příjdou se svým zvířetem na vakcinaci proti vzteklině s tímto počítali a raději si již dnes nechali vakcinaci potvrdit do dokladu s uvedením RFID (čipu).

Ondřej Rychlík