Vracení zakoupených léčiv

ByOndrej Rychlik

Vracení zakoupených léčiv

Mohu vrátit léky a dostat zpět peníze? 

Vážení klienti,

občas se na nás obracíte, zda by bylo možné vrátit nespotřebované léky. Zde je však moment častých nedorozumnění. My, pokud jsme vám lék pro vaše zvířátko prodali jsme povinní nespotřebované a nám odevzdané léky převzít a zajistit jejich likvidaci dle zákona.  V tomto případě máme stejnou povinnost jako jakákoliv lékárna. Nemůžeme však lék převzít zpátky jako „vrácené zboží“ a zaměnit ho třeba za nějaký jiný, tak jak se to dělá třeba se zbrkle zakoupenými botami, které se ukáží jako ne úplně vhodné.  Cesta jakéhokoliv léčiva od výrobce až ke koncovému uživateli je přísně regulovaná a státními lékovými agenturami, kterými jsou v ČR  Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státní ústav pro kontrolu léčiv ( dále jen SÚKL a ÚSKVBL) dozorovaná. A zákon nepřipouští, aby byla zpětná. V případě tzv. stahování léku, končí právě u nás, neboť my jsme ještě pod dozorem a jsme vázáni pravidly nakupovaní, distribuce, skladování a případně stahování. Vy, byl-li vám lék vydán, už ne.

V případě, že reklamujete kvalitu veterinárního či humánního léčivého přípravku (závada v jakosti, nedostatečná účinnost a podobně), jsme povinni takovou reklamaci přijmout a náležitě zaznamenat, posoudit závažnost a v případě potřeby provést veškerá dostupná opatření směřující k zajištění nápravy a omezení nepříznivého působení léčivého přípravku. Následně musíme potřebné údaje předat ÚSKVBL, nebo SÚKL (hlášení nežádoucího účinku léčiv), případně držiteli rozhodnutí o registraci. Z legislativy vyplývá,  jedná-li se o závadu v jakosti léčivého přípravku, nebo poškození pacienta v důsledku používání léčivého přípravku v souladu s rozhodnutím o registraci,  že musí být chovateli poskytnut léčivý přípravek nový, nebo mu jsou vráceny peníze. Avšak v p případě, že chcete vrátit léčivý přípravek zakoupený omylem nebo přípravek, který už nechcete použít, aniž by se jednalo o  reklamaci kvality přípravku, nemůžeme takové léčivo  přijmout zpátky.  Nemůžeme takové léčivo  podruhé prodat, byť by bylo v originálním neporušeném obalu a to z důvodu, že léčivo bylo nějaký čas u chovatele a žádný veterinární lékař tak již nadále není schopen garantovat odpovídající podmínky skladování.  Prodej již jednou prodaného léčiva nám výslovně zakazuje Zákon o léčivech v platném znění a při porušení tohoto zákazu bychom  se  vystavovali  správnímu řízení a poměrně citelným sankcím.

Děkujeme za porozumnění