ByOndrej Rychlik

Provoz veterinární nemocnice i veterinární kliniky zůstává zajištěn. Stálá pohotovostní služba je v nemocnici 24/7, telefonní kontakt však nikoliv. Práci s pacienty výrazně preferujeme před telefonováním s klienty. Děkujeme za pochopení.