Covid-19 u belgické kočky – co z toho vyplývá?

ByOndrej Rychlik

Covid-19 u belgické kočky – co z toho vyplývá?

zdroj: ProMED, publikováno 27. 3. 2020 ve 22:57 https://promedmail.org/promed-post/?id=20200327.7151215

Fakulta veterinární medicíny Univerzity Lutych https://www.formavet.be/coronavirus-27-03-2020/

Na základě uvedených zdrojů zpracovala MVDr. Veronika Grymová

Fakulta veterinární medicíny Univerzity v Lutychu oznámila, že zjistila infekci SARS-CoV-2 u kočky. Jde o první případ, kdy zvíře pozitivní na SARS-CoV-2 vykazovalo klinické příznaky.

Tuto informaci potvrdil 27. 3. 2020 v poledních hodinách Emmanuel Andre, virolog a belgický federální mluvčí pro Covid-19. Kočka žila v domácnosti s chovatelkou nemocnou Covid-19 a klinické příznaky se u ní objevily týden po její majitelce. Kočka trpěla nechutenstvím, průjmem, zvracením a dušností. Virus byl zjištěn ve vzorcích trusu a žaludečního obsahu. Pozitivní výsledky PCR byly potvrzeny sekvenováním. Dva slabě pozitivní psi dříve odhalení v Hongkongu byli oba bez příznaků. Příznaky byly přechodné a devět dní po vzniku příznaků se kočka úspěšně zotavuje.

Dr. Andre popisuje, že tento typ přenosu vyžaduje denní a úzký kontakt se zvířetem a jde o výjimečnou situaci, nikoli pravidlo. Experti přesto doporučují lidem infikovaným Covid-19 přijetí rozumných opatření ve vztahu k jejich zvířatům. Zvíře by mělo být drženo doma a měl by o něj pečovat neinfikovaný člen rodiny. Veřejnost je ale stále ujišťována, že neexistuje důvod se domnívat, že zvířata mohou být v naší společnosti vektory onemocnění.

Stále platí, že pes nebo kočka mohou být kontaminováni svým majitelem pozitivním na SARS-CoV-2 na nízké úrovni, která neumožňuje přenos na jiná zvířata nebo člověka. Domácí zvířata jsou tak považována za epidemiologické slepé uličky.

Nejčastěji kladené otázky v souvislosti s nově popsaným přenosem SARS-CoV-2 na kočku

Otázka: Mohou domácí zvířata nakazit lidi, pokud byla v kontaktu s infikovanými osobami?

Odpověď:  Je známo, že prostředí pacientů trpících Covid-19 bývá vysoce kontaminováno. Domácí zvířata, která žijí společně s infikovanými osobami, jsou viru intenzivně vystavena. Doposud jsou známy pouze tři případy, kdy se domácí zvíře infikovalo od lidí, přičemž pouze kočka vykazovala přechodné respirační a trávicí příznaky, oba psi zůstali bez příznaků. Dosud neexistuje důkaz, že se virus přenáší z domácího mazlíčka na člověka nebo na jiné domácí mazlíčky. Přestože existuje podezření, že virus způsobující Covid-19 u lidí původně pocházel z volně žijících zvířat, od té doby se přizpůsobil lidem a riziko přenosu viru z domácích zvířat na člověka je zanedbatelné ve srovnání s rizikem přenosu přímým kontaktem mezi lidmi.

Přesto se důrazně doporučuje dodržovat klasická hygienická pravidla (vyhýbat se úzkému kontaktu se zvířetem, zejména pokud jste nemocní, po dotyku zvířete si umýt ruce a nedovolit zvířeti olizovat člověku obličej). To vše brání přenosu viru na zvíře a tomu, aby zvíře sloužilo jako pasivní přenašeč viru.

Otázka: Může zvíře onemocnět Covid-19?

Odpověď: Pouze několik domácích mazlíčků bylo pozitivních na Covid-19. Bydleli s lidmi infikovanými Covid-19. To znamená, že byli nakažení lidmi, s nimiž sdílí domov. Veterinární lékaři by měli být ostražití a dbát na to, aby případné podezřelé případy hlásili odpovědným autoritám. Přenos viru na zvíře se stále považuje za vzácný a k popisu patogeneze případného rozvoje klinických příznaků u zvířat dosud neexistují žádná data. Skutečnost, že kočka pozitivní na SARS-CoV-2 trpěla průjmem, může být z epidemiologického pohledu zajímavá, protože průjem se popisuje i u některých humánních pacientů s Covid-19, interpretace tohoto faktu je však s ohledem na nedostatek dat stále nejistá.

Otázka: Mělo by být zvíře pozitivní na přítomnost viru SARS-CoV-2 utraceno?

Odpověď: V žádném případě ne. Společenské zvíře, které se nakazilo, bylo nakaženo blízkým kontaktem s infikovanou osobou. Měli by tedy být spolu v karanténě. Doposud je znám jediný případ kočky, u níž se vyvinuly příznaky onemocnění naznačující onemocnění Covid-19. Tato kočka se úspěšně zotavuje. Dva pozitivní psi neměli vůbec žádné příznaky. K přenosu viru ze zvířete na člověka nedochází.

Otázka: Mohu nechat psa nebo kočku testovat na Covid-19?

Odpověď: V tomto okamžiku se absolutně upřednostňuje vyšetřování lidí. Podrobnější informace k vyšetřování domácích zvířat naleznete zde: https://www.vetkom.cz/vysetrovani-domacich-mazlicku-na-covid-19/.

Doporučený postup při příjmu pacientů během epidemie Covid-19 vypracovaný University of Guelph, Kanada, naleznete zde: https://www.vetkom.cz/doporuceny-algoritmus-postupu-prijmu-pacientu-behem-epidemie-covid-19/