Od 4.5. 2020 obnoven normální provoz na klinice v Praze