KDY NAVŠTÍVIT POHOTOVOST A SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH POHOTOVOSTNÍCH VETERINÁRNÍCH ÚKONŮ

ByOndrej Rychlik

KDY NAVŠTÍVIT POHOTOVOST A SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH POHOTOVOSTNÍCH VETERINÁRNÍCH ÚKONŮ

Problematika stálé pohotovostní služby na pracovišti naší veterinární nemocnice, které poskytuje odbornou veterinární pomoc v praxi malých zvířat je poměrně specifická oblast veterinární péče.  Snad  nejvýznamnějším důvodem je okamžitá povinnost bez možnosti jakékoliv konzultace učinit rozhodnutí v oblastech, které bezprostředně rozhodují o osudu pacienta.  Na podporu našich kolegyň a kolegů, kteří přes všechny obtíže a nepohodlí v neodkladné péči působí, apelujeme na veřejnost i ostatní kolegy, kteří v tomto segmentu péče nepůsobí. aby respektovala, že adjektivum „pohotovostní“ je zásadní a velmi důležité. Stálá pohotovostní služba není žádný „non stop“ provoz obchodního domu, či benzínové pumpy. Požadavek na ošetření neakutních pacientů snižuje personální výkon u pacientů akutních, pro které je pohotovostní služba zřízena. Běžně používaný argument chovatele: „ víte, my jindy nemáme čas“ naprosto diskvalifikuje takového chovatele  To platí i pro kolegy, kteří jsou schopni odkázat klienta s pacientem na pohotovostní službu na jiné pracoviště s prostým argumentem, že oni sami už „zítra (zpravidla o víkendu) neordinují“.

Pro výkon pohotovostní veterinární služby je potřebné jak personální, tak i materiální zabezpečení. Tak jak je výše uveden apel na nezneužívání personální, tak stejně je třeba odmítnout zneužívání materiální. Laboratorní a přístrojové vybavení v rámci pohotovostního ošetření slouží právě k pohotovostnímu rozhodování, nikoliv k dohánění promeškaných diagnostických úkonů.  V praktické rovině to znamená, že např. ošetřující pohotovostní veterinární lékař použije USG na potvrzení, či vyloučení volné tekutiny v břišní dutině pro nějaké akutní rozhodnutí, ale nemusí mít zrovna kapacitu, ba ani schopnosti, zkoumat změny na orgánech a vyhodnocovat jiné nálezy. Je proto zcela normální, že následující den se provede nové USG vyšetření. Totéž se týká i jiných diagnostických úkonů.

Dalším charakteristickým znakem akutních pohotovostních případů je fakt, že se nedají vyřešit distančně. Telefonická konzultace je vhodná pouze jako případné doporučení laické první pomoci, která může předcházet akutnímu pohotovostnímu ošetření. Proto je telefonování, či e-mailová a jiná korespondence, bezcenná. Může sice dobře posloužit k uklidnění majitele, ale proto se pohotovostní služba neslouží. Případy, které by mohla vyřešit konzultace nejsou pohotovostní.

Jaké jsou tedy typická onemocnění vyžadující neodkladnou pohotovostní péči. Obecně se dá uvést, že se jedná o akutní onemocnění.  A jsou to samozřejmě onemocnění chronická, která se v daný moment výrazně zhoršila nějakou komplikací. Taxonomický výčet nikdy nebude přesný a úplný, na druhou stranu, některé diagnózy jsou pro pohotovostní ošetření přímo typické:

krvácení

neprůchodnost dýchacích cest

GVD

nepokračující porod

šokové stavy

úrazy, poranění

akutní záněty

akutní otravy

křečové stavy

akutní alergické reakce

neprůchodnost močových cest

neprůchodnost trávicí soustavy

embolie, trombózy

tamponáda srdce

eklampsie

akutní parézy

otevřené zlomeniny

výhřezy

pneumothorax