Author Archive Ondrej Rychlik

ByOndrej Rychlik

Změna ordinační doby v pondělí 26.11. 2018 v Praze

Vážení klienti,

z provozních důvodů bude standardní ordinační doba ambulance na klinice v Navrátilově ulici v pondělí 26.11.2018 ukončena v 15.00 hod. V tento den také nebudeme schopni provést hematologické vyšetření krve. Děkujeme za pochopení.

ByOndrej Rychlik

Nový web

Po několika letech jsme inovovali webové stránky. Co se změnilo? Obsahují vice informací? Nikoliv. Informace jsme zásadně zredukovali. A tak zmizelo téměř reklamní sdělení co všechno děláme, zmizela kvanta fotografiíí, záběry z operačních sálů, atp. Zeptali jsme se totiž vás, našich milých klientů. Ne všech samozřejmě, ale několika nemálo z vás a dostali jsme úplně jiný obraz o nás samých než jsme si mysleli. Je to takto:

Na web chodí mnohem méně klientů než jsme předpokládali. Nejčastějšími návštěvníky jsou ti, kterým se nedaří dovolat. Vím, občas je to hodně k naštvání. Telefón zvoní a nikdo ho nebere, anebo je obsazeno. To první je charakteristické pro pohotovostní službu, to druhé pro standardní dobu ambulantní. Je to dáno tím, že v době pohotovosti je zpravidla přítomen jeden veterinární lékař a jedna sestra. Ti z vás, kteří mají neblahou zkušenost s frontou v čekárně jistě pochopí, že na telefonování čas opravdu není a z operačního sálu to ani nelze. Zkusím to ještě rozebrat v samostatném příspěvku. Ti, kteří webové stránky navštíví nechtějí číst žádné odborné traktáty, které se zrovna jejich pacienta netýkají, nehledají informace o tom, jak jsme dobří, nechtějí si prohlížet galerii obrázků. Zpravidla chtějí vědět zda jim můžeme pomoci v dané situaci s jejich zvířátkem, kdy se mohou dostavit a kolik je to bude stát. Záměrem nového webu je, abyste takové informace snadno našli.

ByOndrej Rychlik

RTG DKK a DKL a vyšetření DNA

RTG DKK a DKL a vyšetření DNA v Německu pro Český klub německých ovčáků

Číst více