Rubrika Aktuality

ByOndrej Rychlik

KDY NAVŠTÍVIT POHOTOVOST A SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH POHOTOVOSTNÍCH VETERINÁRNÍCH ÚKONŮ

Problematika stálé pohotovostní služby na pracovišti naší veterinární nemocnice, které poskytuje odbornou veterinární pomoc v praxi malých zvířat je poměrně specifická oblast veterinární péče.  Snad  nejvýznamnějším důvodem je okamžitá povinnost bez možnosti jakékoliv konzultace učinit rozhodnutí v oblastech, které bezprostředně rozhodují o osudu pacienta.  Na podporu našich kolegyň a kolegů, kteří přes všechny obtíže a nepohodlí v neodkladné péči působí, apelujeme na veřejnost i ostatní kolegy, kteří v tomto segmentu péče nepůsobí. aby respektovala, že adjektivum „pohotovostní“ je zásadní a velmi důležité. Stálá pohotovostní služba není žádný „non stop“ provoz obchodního domu, či benzínové pumpy. Požadavek na ošetření neakutních pacientů snižuje personální výkon u pacientů akutních, pro které je pohotovostní služba zřízena. Běžně používaný argument chovatele: „ víte, my jindy nemáme čas“ naprosto diskvalifikuje takového chovatele  To platí i pro kolegy, kteří jsou schopni odkázat klienta s pacientem na pohotovostní službu na jiné pracoviště s prostým argumentem, že oni sami už „zítra (zpravidla o víkendu) neordinují“.

Pro výkon pohotovostní veterinární služby je potřebné jak personální, tak i materiální zabezpečení. Tak jak je výše uveden apel na nezneužívání personální, tak stejně je třeba odmítnout zneužívání materiální. Laboratorní a přístrojové vybavení v rámci pohotovostního ošetření slouží právě k pohotovostnímu rozhodování, nikoliv k dohánění promeškaných diagnostických úkonů.  V praktické rovině to znamená, že např. ošetřující pohotovostní veterinární lékař použije USG na potvrzení, či vyloučení volné tekutiny v břišní dutině pro nějaké akutní rozhodnutí, ale nemusí mít zrovna kapacitu, ba ani schopnosti, zkoumat změny na orgánech a vyhodnocovat jiné nálezy. Je proto zcela normální, že následující den se provede nové USG vyšetření. Totéž se týká i jiných diagnostických úkonů.

Dalším charakteristickým znakem akutních pohotovostních případů je fakt, že se nedají vyřešit distančně. Telefonická konzultace je vhodná pouze jako případné doporučení laické první pomoci, která může předcházet akutnímu pohotovostnímu ošetření. Proto je telefonování, či e-mailová a jiná korespondence, bezcenná. Může sice dobře posloužit k uklidnění majitele, ale proto se pohotovostní služba neslouží. Případy, které by mohla vyřešit konzultace nejsou pohotovostní.

Jaké jsou tedy typická onemocnění vyžadující neodkladnou pohotovostní péči. Obecně se dá uvést, že se jedná o akutní onemocnění.  A jsou to samozřejmě onemocnění chronická, která se v daný moment výrazně zhoršila nějakou komplikací. Taxonomický výčet nikdy nebude přesný a úplný, na druhou stranu, některé diagnózy jsou pro pohotovostní ošetření přímo typické:

krvácení

neprůchodnost dýchacích cest

GVD

nepokračující porod

šokové stavy

úrazy, poranění

akutní záněty

akutní otravy

křečové stavy

akutní alergické reakce

neprůchodnost močových cest

neprůchodnost trávicí soustavy

embolie, trombózy

tamponáda srdce

eklampsie

akutní parézy

otevřené zlomeniny

výhřezy

pneumothorax

 

ByOndrej Rychlik

Stáří versus narkóza

Vážení klienti,

v poslední době se čím dál častěji setkáváme s případy velmi zanedbaného chrupu a šířeji onemocnění dutiny ústní, o kterém majitelé dobře vědí, ale z zpravidla s odkazem na stáří pacienta je již nechtěli řešit. Jedná se o jakési kolektivní přesvědčení, že u staršího pacienta je stav normální a nedá se s ním nic dělat. To však většinou pravda není. K napsání této statě mně definitivně přivedl případ zlomené čelisti, kterou pro naprostou lýzu kosti nebylo možné operativně léčit, ačkoliv si to majitel velmi přál. Situace standardně probíhá tak, že na zubech se usazuje stále větší masa zubního kamene, pod masou kamene probíhá zánět dásní, který se brzy změní v zánět až hnilobný. Majitel o stavu ví, ale doku zvíře přijímá potravu, tak problém, nejčastěji z výše uvedeného důvodu věku, neřeší. Časem se začnou zuby uvolňovat, buď vypadají, nebo je v dásni nadále drží vlastně jen zmíněná masa zubního kamene. Trápí se zvíře, trápí se majitel a zápachem i všichni, kteří s pacientem přichází do styku. Toxické zplodiny putridních bakterií se pozvolna vstřebávají do krevního oběhu a chronicky poškozují parenchymatózní orgány. Časem se zdravotní stav zhoršuje natolik, že se začnou objevovat nějaké klinické příznaky onemocnění, dochází třeba k chronickému selhávání ledvin, anebo jen zvíře přestane přijímat potravu. Chovatelé k nám přichází v této fázi a chtějí situaci nějak vyřešit.  A tak řešíme, samozřejmě s mnohem většími předpoklady komplikací.  Abychom tomu předešli, byli bychom rádi, kdybyste vzali na vědomí, že věk pacienta není sám o sobě důvodem k absolutnímu neprovedení nějakého zákroku. Je pravda, že se zvyšujícím věkem se zvyšují i rizika, rozhodně to však neplatí absolutně. V naší nemocnici jsme schopni v celkové anestezii ošetřovat i velmi stará, ba i nemocná zvířata. Podmínkou je, že o jejich stavu musíme mít poměrně detailní informace.  Proto je tak důležité, aby bylo před předpokládaným zákrokem provedeno dostatečné, raději vždy širší, předoperační vyšetření. V některých případech výsledky takového vyšetření opravdu zvýší potencionální riziko nad běžně únosnou míru. V naprosté většině případů to však tak není.  Vážení klienti, nezvyšujte si případná rizika sami. Pokud se chcete chovat ke svým zvířátkům zodpovědně, vězte, že je vždy lepší řešit problém dříve než později.

ByOndrej Rychlik

Ukončení kontrakaranténního provozu

Vážení klienti,

od pondělí 11. 5. 2020 ukončujeme nouzovým stavem zavedený kontrakaranténní provoz. Pro vás to znamená, že vám bude k dispozici opět veškerý personál jak jste byli zvyklí v mnohem širším časovém spektru. Zavedená každodenní ranní sanitace celé nemocnice zatím zůstává v zavedeném režimu.

ByOndrej Rychlik

IDEXX Laboratories nezjistil žádné případy COVID-19 u domácích zvířat

Tisíce testovaných psích a kočičích vzorků dosud neodhalily žádné pozitivní výsledky

WESTBROOK, Maine, USA, 13. 3. 2020–Společnost IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), globální lídr v oblasti veterinární diagnostiky a softwaru, dnes oznámila, že u domácích zvířat dosud nezaznamenala žádný nález koronavirového kmene SARS-CoV-2, zodpovědného za epidemii respiračního koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19) u lidí. Společnost v rámci validace veterinárního diagnostického testu na virus COVID-19 otestovala tisíce psích a kočičích vzorků. Materiály použité pro vývoj a validaci testů byly získány ze vzorků zaslaných referenčním laboratořím IDEXX na PCR testy.

Tyto nové výsledky jsou v souladu s aktuálními odbornými poznatky, že se choroba COVID-19 primárně přenáší mezi lidmi, a také s doporučením, aby domácí zvířata na tento virus nebyla testována. U psů nebo koček s respiračními potížemi doporučujeme kontaktovat veterinárního lékaře, aby otestoval běžnější respirační patogeny.

„Pokud by přední zdravotnické orgány oznámily, že je testování domácích zvířat na chorobu COVID-19 klinicky potřebné, IDEXX je připraven uvést na trh test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™,“ řekl Jay Mazelsky, prezident a generální ředitel společnosti IDEXX Laboratories. „Domácí zvířata jsou důležitými členy našich rodin a chceme, aby byla i nadále zdravá a v bezpečí. Onemocnění COVID-19 a zdravotní stav domácích zvířat budeme nadále sledovat pomocí celosvětové sítě našich referenčních laboratoří a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.“

IDEXX Reference Laboratories je globální sítí více než 80 laboratoří, které mají společný cíl – rozvíjet péči o domácí zvířata. Společnost bude i nadále hledat nové cesty, jak přispět ke zdraví a pohodě domácích mazlíčků, lidí i hospodářských zvířat. Zákazníci z celého světa mohou využít služeb sofistikované sítě veterinárních referenčních laboratoří ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Jižní Koreji, JAR, Brazílii, na Novém Zélandu a po celé Evropě. Tyto laboratoře nabízejí nejúplnější a nejmodernější škálu diagnostických testů v oboru.

Nejaktuálnější informace o chorobě COVID-19 a riziku jejího přenosu naleznete na speciálních stránkách amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocíAmerické asociace veterinárních lékařů nebo Světové organizace pro zdraví zvířat. Další informace naleznete na webových stránkách IDEXX na adrese idexx.cz/covid19.

O společnosti IDEXX Laboratories

Společnost IDEXX Laboratories, Inc. je na seznamu S&P 500® a je lídrem v inovacích veterinární péče. Veterinářům z celého světa nabízí širokou škálu diagnostických a informačních produktů a služeb. Její produkty usnadňují veterinářům poskytování vyspělé zdravotnické péče, zvyšují efektivitu jejich ambulancí a přispívají k ekonomice jejich provozu. IDEXX je také světovou jedničkou v informacích a diagnostických testech pro hospodářská zvířata a drůbež a v testech kvality a bezpečnosti vody a mléka. Společnost sídlí v USA (Maine), zaměstnává více než 9 000 lidí a nabízí své produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. 


ByOndrej Rychlik

Standardní provoz veterinární kliniky v Praze od 4.5. 2020

Vážení klienti,

od 4.5. 2020 obnovujeme standardní provoz dle rozpisu ordinačních hodin na klinice v Praze.

Děkujeme všem věrným klientům a jejím pacientům za pochopení a trpělivost v době nouzového provozu. Nyní již není potřeba se předem objednávat, nicméně tato možnost zůstává zachována a pro úsporu Vašeho i našeho času ji doporučujeme.

ByOndrej Rychlik

Možnost přenosu Covid-19 ze zvířat na člověka

Ačkoliv úplně vše o novém koronaviru známé není, po možnostech přenosu viru ze zvířete na člověka se pátralo intenzivně a závěr je jednoznačný.  Přenos ( ze psa, nebo z kočky ) je možný pouze pasívní, tj. z povrchu zvířete jako z povrchu jakékoliv jiné věci, či materiálu. Je však pravda, že za příznivých podmínek může virus přežívat v srsti relativně dlouho.  Virus má na svém obalu lipoproteiny, které se naruší nějakým rozpouštědlem tuků, takže dobré ošetření vhodným detergentem virus devitalizuje.  Máte-li zájem, máme takové vhodné šampóny k dispozici. Aktivní přenos prokázán nebyl vůbec, tj. Virus se v buňce zvířete nepomnoží. Zvířata nejsou vektorem přenosu Covid-19

Vyšetřování domácích mazlíčků na Covid-19

ByOndrej Rychlik

Dočasné uzavření kliniky v Praze ukončeno. Klinika opět ve standardním provozu!

Od pondělí 4.5.2020 je opět klinika v Praze ve standardním provozu dle ordinačních hodin.

 

ByOndrej Rychlik

Opatření pro prevenci humánní koronavirózy

Vážení klienti,

naše nemocnice nadále poskytuje odbornou veterinární péči pro Vaše pacienty, ale vzhledem k současné situaci jsme nuceni přijmout několik opatření, abychom omezili množství lidí , kteří se budou  v naší ordinaci potkávat.

Prosíme, aby jste zvážili nutnost ošetření vašeho zvířátka. Preventivní zákroky,  prosíme odložte, pro akutní případy fungujeme bez omezení.

Se zvířátkem do ordinace choďte sami , nebo nanejvýše  ve dvou, pokud to vyžaduje manipulace. Pokud jste nemocní pošlete se zvířátkem někoho jiného.

Všem Vám přejeme hodně sil a zdraví v tomto komplikovaném období a doufáme, že se situace brzy uklidní a budeme nadále k službě Vašim zvířátkům bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv Veterinární nemocnice Český Brod

 

 

ByOndrej Rychlik

OMEZENÍ PROVOZU V ČESKÉM BRODĚ A V PRAZE

Vážení klienti,

z důvodu odstávky eklektického proudu bude v pátek dopoledne 6.2.2020 významně omezen provoz obou našich pracovišť. Prosíme, na plánované kontroly se do veterinární nemocnice dostavte buď ve čtvrtek 5.2, nelze-li tak, například  vzhledem k  medikaci pacienta, v pátek 6.2. až v odpoledních hodinách. Klinika v Praze bude otevřena až od 13.00 hod, dopolední prevence se tímto ruší.

Děkujeme za pochopení