Rubrika Aktuality

ByOndrej Rychlik

Silvestrovská pohotovostní služba

Standardní ambulance dne 31.12. 2020 ve veterinární nemocnici v Českém Brodě 8.00 – 12.00. Pohotovostní služba dne 31. 12. 2020 začíná od 13.00

ByOndrej Rychlik

Prázdninový provoz na klinice v Praze

Vážení klienti,

od 21.12. do 23.12. 2020 bude na klinice v Praze prázdninová ordinační doba 14.00 – 18.00 hod. Od 24.12. 2020 do 3.1.2021 bude klinika v Praze mimo provoz. Stálá pohotovostní služba bude po celou dobu vánočních a novoročních svátků v nemocnici v Českém Brodě standardně zajištěna.

ByOndrej Rychlik

Seznam pohotovostních pracovišť dle Komory veterinárních lékařů ČR

Podle aktualizovaných stránek KVL ČR se hlásí tato pracoviště se stálou pohotovostní službou:

Pohotovostní pracoviště (vetkom.cz)

Domnívám se, že pro každého uživatele nemusí být zcela jasné, jak jsou informace zveřejněny. Aktuálně se pohotovostní služba u daného pracoviště zobrazí v čase, který je mimo standardní ordinační dobu, tj. v době normální ordinace není pohotovostní služba.

Ondřej Rychlík

ByOndrej Rychlik

Obnovení plného provozu

Vážení klienti, s potěšením vám oznamujeme, že jak veterinární nemocnice v Českém Brodě, tak i veterinární klinika v Praze jsou již ve standardním  plném provozu, včetně prezenční stálé pohotovostní služby.

ByOndrej Rychlik

OMEZENÍ PROVOZU V ČESKÉM BRODĚ A V PRAZE

Vážení klienti,

velice se omlouváme, ale z důvodu vyblokování podstatné části našeho personálu, které je následkem covidové epidemiologické situace, jsme nuceni omezit provoz v našich zařízeních.

 1. Od pondělí 26.10. do pátku 13.11., s výjimkou středy 11.11., bude veterinární klinika v Praze mimo provoz. Ve středu 11.11. bude klinika otevřena od 14.00 do 17.00 hod.

2.  Od pondělí 26. 10 . do  neděle 15.11. se ve veterinární nemocnici dočasně ruší noční pohotovostní služba. Ve středu 28.10. a o víkendech bude zajištěna pohotovostní služba od 8.00 do 20.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

ByOndrej Rychlik

Posun ordinační doby na klinice v Praze dne 12. 10. 2020

Vážení klienti,

z provozně – covidových  důvodů bude dne 12.10. 2020 klinika v Praze  otevřena od 13.00 hod.

ByOndrej Rychlik

Uzavření kliniky v Praze

Vážení klienti,

dovolujeme si upozornit, že od 17.8. do 28.8. 2020 bude z důvodu čerpání řádné dovolené, klinika v Praze uzavřena. Standardní provoz veterinární nemocnice v Českém Brodě, ani stálá pohotovostní služba,  nebudou omezeny. Standardní neprázdninový provoz bude na klinice obnoven od 31.8.2020.

Děkujeme za porozumnění.

 

 

ByOndrej Rychlik

Zkrácení ordinační doby v Praze dne 10.7.2020

Vážení klienti,

   z provozně – technických důvodů bude v pátek 10.7.2020 klinika v Navrátilově ulici v provozu pouze do 16.00 hod.

   Děkujeme za pochopení.

ByOndrej Rychlik

KDY NAVŠTÍVIT POHOTOVOST A SEZNAM NEJČASTĚJŠÍCH POHOTOVOSTNÍCH VETERINÁRNÍCH ÚKONŮ

Problematika stálé pohotovostní služby na pracovišti naší veterinární nemocnice, které poskytuje odbornou veterinární pomoc v praxi malých zvířat je poměrně specifická oblast veterinární péče.  Snad  nejvýznamnějším důvodem je okamžitá povinnost bez možnosti jakékoliv konzultace učinit rozhodnutí v oblastech, které bezprostředně rozhodují o osudu pacienta.  Na podporu našich kolegyň a kolegů, kteří přes všechny obtíže a nepohodlí v neodkladné péči působí, apelujeme na veřejnost i ostatní kolegy, kteří v tomto segmentu péče nepůsobí. aby respektovala, že adjektivum „pohotovostní“ je zásadní a velmi důležité. Stálá pohotovostní služba není žádný „non stop“ provoz obchodního domu, či benzínové pumpy. Požadavek na ošetření neakutních pacientů snižuje personální výkon u pacientů akutních, pro které je pohotovostní služba zřízena. Běžně používaný argument chovatele: „ víte, my jindy nemáme čas“ naprosto diskvalifikuje takového chovatele  To platí i pro kolegy, kteří jsou schopni odkázat klienta s pacientem na pohotovostní službu na jiné pracoviště s prostým argumentem, že oni sami už „zítra (zpravidla o víkendu) neordinují“.

Pro výkon pohotovostní veterinární služby je potřebné jak personální, tak i materiální zabezpečení. Tak jak je výše uveden apel na nezneužívání personální, tak stejně je třeba odmítnout zneužívání materiální. Laboratorní a přístrojové vybavení v rámci pohotovostního ošetření slouží právě k pohotovostnímu rozhodování, nikoliv k dohánění promeškaných diagnostických úkonů.  V praktické rovině to znamená, že např. ošetřující pohotovostní veterinární lékař použije USG na potvrzení, či vyloučení volné tekutiny v břišní dutině pro nějaké akutní rozhodnutí, ale nemusí mít zrovna kapacitu, ba ani schopnosti, zkoumat změny na orgánech a vyhodnocovat jiné nálezy. Je proto zcela normální, že následující den se provede nové USG vyšetření. Totéž se týká i jiných diagnostických úkonů.

Dalším charakteristickým znakem akutních pohotovostních případů je fakt, že se nedají vyřešit distančně. Telefonická konzultace je vhodná pouze jako případné doporučení laické první pomoci, která může předcházet akutnímu pohotovostnímu ošetření. Proto je telefonování, či e-mailová a jiná korespondence, bezcenná. Může sice dobře posloužit k uklidnění majitele, ale proto se pohotovostní služba neslouží. Případy, které by mohla vyřešit konzultace nejsou pohotovostní.

Jaké jsou tedy typická onemocnění vyžadující neodkladnou pohotovostní péči. Obecně se dá uvést, že se jedná o akutní onemocnění.  A jsou to samozřejmě onemocnění chronická, která se v daný moment výrazně zhoršila nějakou komplikací. Taxonomický výčet nikdy nebude přesný a úplný, na druhou stranu, některé diagnózy jsou pro pohotovostní ošetření přímo typické:

krvácení

neprůchodnost dýchacích cest

GVD

nepokračující porod

šokové stavy

úrazy, poranění

akutní záněty

akutní otravy

křečové stavy

akutní alergické reakce

neprůchodnost močových cest

neprůchodnost trávicí soustavy

embolie, trombózy

tamponáda srdce

eklampsie

akutní parézy

otevřené zlomeniny

výhřezy

pneumothorax

 

ByOndrej Rychlik

Stáří versus narkóza

Vážení klienti,

v poslední době se čím dál častěji setkáváme s případy velmi zanedbaného chrupu a šířeji onemocnění dutiny ústní, o kterém majitelé dobře vědí, ale z zpravidla s odkazem na stáří pacienta je již nechtěli řešit. Jedná se o jakési kolektivní přesvědčení, že u staršího pacienta je stav normální a nedá se s ním nic dělat. To však většinou pravda není. K napsání této statě mně definitivně přivedl případ zlomené čelisti, kterou pro naprostou lýzu kosti nebylo možné operativně léčit, ačkoliv si to majitel velmi přál. Situace standardně probíhá tak, že na zubech se usazuje stále větší masa zubního kamene, pod masou kamene probíhá zánět dásní, který se brzy změní v zánět až hnilobný. Majitel o stavu ví, ale doku zvíře přijímá potravu, tak problém, nejčastěji z výše uvedeného důvodu věku, neřeší. Časem se začnou zuby uvolňovat, buď vypadají, nebo je v dásni nadále drží vlastně jen zmíněná masa zubního kamene. Trápí se zvíře, trápí se majitel a zápachem i všichni, kteří s pacientem přichází do styku. Toxické zplodiny putridních bakterií se pozvolna vstřebávají do krevního oběhu a chronicky poškozují parenchymatózní orgány. Časem se zdravotní stav zhoršuje natolik, že se začnou objevovat nějaké klinické příznaky onemocnění, dochází třeba k chronickému selhávání ledvin, anebo jen zvíře přestane přijímat potravu. Chovatelé k nám přichází v této fázi a chtějí situaci nějak vyřešit.  A tak řešíme, samozřejmě s mnohem většími předpoklady komplikací.  Abychom tomu předešli, byli bychom rádi, kdybyste vzali na vědomí, že věk pacienta není sám o sobě důvodem k absolutnímu neprovedení nějakého zákroku. Je pravda, že se zvyšujícím věkem se zvyšují i rizika, rozhodně to však neplatí absolutně. V naší nemocnici jsme schopni v celkové anestezii ošetřovat i velmi stará, ba i nemocná zvířata. Podmínkou je, že o jejich stavu musíme mít poměrně detailní informace.  Proto je tak důležité, aby bylo před předpokládaným zákrokem provedeno dostatečné, raději vždy širší, předoperační vyšetření. V některých případech výsledky takového vyšetření opravdu zvýší potencionální riziko nad běžně únosnou míru. V naprosté většině případů to však tak není.  Vážení klienti, nezvyšujte si případná rizika sami. Pokud se chcete chovat ke svým zvířátkům zodpovědně, vězte, že je vždy lepší řešit problém dříve než později.