Author Archive Ondrej Rychlik

ByOndrej Rychlik

Možnost přenosu Covid-19 ze zvířat na člověka

Ačkoliv úplně vše o novém koronaviru známé není, po možnostech přenosu viru ze zvířete na člověka se pátralo intenzivně a závěr je jednoznačný.  Přenos ( ze psa, nebo z kočky ) je možný pouze pasívní, tj. z povrchu zvířete jako z povrchu jakékoliv jiné věci, či materiálu. Je však pravda, že za příznivých podmínek může virus přežívat v srsti relativně dlouho.  Virus má na svém obalu lipoproteiny, které se naruší nějakým rozpouštědlem tuků, takže dobré ošetření vhodným detergentem virus devitalizuje.  Máte-li zájem, máme takové vhodné šampóny k dispozici. Aktivní přenos prokázán nebyl vůbec, tj. Virus se v buňce zvířete nepomnoží. Zvířata nejsou vektorem přenosu Covid-19

Vyšetřování domácích mazlíčků na Covid-19

ByOndrej Rychlik

Dočasné uzavření kliniky v Praze ukončeno. Klinika opět ve standardním provozu!

Od pondělí 4.5.2020 je opět klinika v Praze ve standardním provozu dle ordinačních hodin.

 

ByOndrej Rychlik

Vážení klienti,

veterinární nemocnice není zdravotnické zařízení a proto se na nás povinnosti daná zdravotnickým zařízením nevztahují. V současné době u osob, které netrpí klinickými příznaky respiračního onemocnění, nošení roušek uvnitř nemocnice a kliniky, nevyžadujeme.

 

ByOndrej Rychlik

Opatření pro prevenci humánní koronavirózy

Vážení klienti,

naše nemocnice nadále poskytuje odbornou veterinární péči pro Vaše pacienty, ale vzhledem k současné situaci jsme nuceni přijmout několik opatření, abychom omezili množství lidí , kteří se budou  v naší ordinaci potkávat.

Prosíme, aby jste zvážili nutnost ošetření vašeho zvířátka. Preventivní zákroky,  prosíme odložte, pro akutní případy fungujeme bez omezení.

Se zvířátkem do ordinace choďte sami , nebo nanejvýše  ve dvou, pokud to vyžaduje manipulace. Pokud jste nemocní pošlete se zvířátkem někoho jiného.

Všem Vám přejeme hodně sil a zdraví v tomto komplikovaném období a doufáme, že se situace brzy uklidní a budeme nadále k službě Vašim zvířátkům bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv Veterinární nemocnice Český Brod

 

 

ByOndrej Rychlik

OMEZENÍ PROVOZU V ČESKÉM BRODĚ A V PRAZE

Vážení klienti,

z důvodu odstávky eklektického proudu bude v pátek dopoledne 6.2.2020 významně omezen provoz obou našich pracovišť. Prosíme, na plánované kontroly se do veterinární nemocnice dostavte buď ve čtvrtek 5.2, nelze-li tak, například  vzhledem k  medikaci pacienta, v pátek 6.2. až v odpoledních hodinách. Klinika v Praze bude otevřena až od 13.00 hod, dopolední prevence se tímto ruší.

Děkujeme za pochopení

ByOndrej Rychlik

Změna ordinační doby v pondělí 3.2.2020

Z provozních důvodů bude v pondělí 3.2. 2020 klinika otevřena  od 11.00 hod.

Děkujeme za pochopení

ByOndrej Rychlik

ORDINAČNÍ DOBA V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ZIMNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN

DATUM ČESKÝ BROD PRAHA
23.12.2019  STANDARDNÍ PROVOZ ZAVŘENO
24.12.2019 POHOTOVOST ZAVŘENO
25.12.2019 POHOTOVOST ZAVŘENO
26.12.2019 POHOTOVOST ZAVŘENO
27.12.2019 STANDARDNÍ PROVOZ ZAVŘENO
28.12.2019 POHOTOVOST ZAVŘENO
29.12.2019 POHOTOVOST ZAVŘENO
30.12.2019 STANDARDNÍ PROVOZ ZAVŘENO
31.12.2019 8.00 – 13.00 STANDARDNÍ PROVOZ,  OD  13.00 POHOTOVOST ZAVŘENO
1.1.2020 POHOTOVOST ZAVŘENO
2.1.2020 STANDARDNÍ PROVOZ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
3.1.2020 STANDARDNÍ PROVOZ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
4.1.2020 POHOTOVOST ZAVŘENO
5.1.2020 POHOTOVOST ZAVŘENO
ByOndrej Rychlik

Telefonické spojení obnoveno

Vážení klienti,

jak se ukázalo, problém telefonického spojení veterinární nemocnice má příčinu mimo areál VN. V současnosti je telefonické spojení provizorně opraveno, než však dodavatel služby (O2) provede definitivní opravu, bude mít spojení dost pravděpodobně dočasné výpadky.  Bohužel, v této věci nejsme schopni více udělat. Podstatné je, že dnes se již dovoláte.

kolektiv VN ČB

ByOndrej Rychlik

Nefunkční telefonické spojení v Českém Brodě

Vážení klienti,

dnes, 17.11.2019 přestaly fungovat telefony ve VN ČB. Budete-li k nám volat, bude Váš telefon normálně vyzvánět, ale zde nikoliv. Na odstranění závady budeme pracovat. Pohotovostní služba však je zachována ve standardním režimu.

ByOndrej Rychlik

Vracení zakoupených léčiv

Mohu vrátit léky a dostat zpět peníze? 

Vážení klienti,

občas se na nás obracíte, zda by bylo možné vrátit nespotřebované léky. Zde je však moment častých nedorozumnění. My, pokud jsme vám lék pro vaše zvířátko prodali jsme povinní nespotřebované a nám odevzdané léky převzít a zajistit jejich likvidaci dle zákona.  V tomto případě máme stejnou povinnost jako jakákoliv lékárna. Nemůžeme však lék převzít zpátky jako “vrácené zboží” a zaměnit ho třeba za nějaký jiný, tak jak se to dělá třeba se zbrkle zakoupenými botami, které se ukáží jako ne úplně vhodné.  Cesta jakéhokoliv léčiva od výrobce až ke koncovému uživateli je přísně regulovaná a státními lékovými agenturami, kterými jsou v ČR  Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státní ústav pro kontrolu léčiv ( dále jen SÚKL a ÚSKVBL) dozorovaná. A zákon nepřipouští, aby byla zpětná. V případě tzv. stahování léku, končí právě u nás, neboť my jsme ještě pod dozorem a jsme vázáni pravidly nakupovaní, distribuce, skladování a případně stahování. Vy, byl-li vám lék vydán, už ne.

V případě, že reklamujete kvalitu veterinárního či humánního léčivého přípravku (závada v jakosti, nedostatečná účinnost a podobně), jsme povinni takovou reklamaci přijmout a náležitě zaznamenat, posoudit závažnost a v případě potřeby provést veškerá dostupná opatření směřující k zajištění nápravy a omezení nepříznivého působení léčivého přípravku. Následně musíme potřebné údaje předat ÚSKVBL, nebo SÚKL (hlášení nežádoucího účinku léčiv), případně držiteli rozhodnutí o registraci. Z legislativy vyplývá,  jedná-li se o závadu v jakosti léčivého přípravku, nebo poškození pacienta v důsledku používání léčivého přípravku v souladu s rozhodnutím o registraci,  že musí být chovateli poskytnut léčivý přípravek nový, nebo mu jsou vráceny peníze. Avšak v p případě, že chcete vrátit léčivý přípravek zakoupený omylem nebo přípravek, který už nechcete použít, aniž by se jednalo o  reklamaci kvality přípravku, nemůžeme takové léčivo  přijmout zpátky.  Nemůžeme takové léčivo  podruhé prodat, byť by bylo v originálním neporušeném obalu a to z důvodu, že léčivo bylo nějaký čas u chovatele a žádný veterinární lékař tak již nadále není schopen garantovat odpovídající podmínky skladování.  Prodej již jednou prodaného léčiva nám výslovně zakazuje Zákon o léčivech v platném znění a při porušení tohoto zákazu bychom  se  vystavovali  správnímu řízení a poměrně citelným sankcím.

Děkujeme za porozumnění