Yearly Archive 2020

ByOndrej Rychlik

Stáří versus narkóza

Vážení klienti,

v poslední době se čím dál častěji setkáváme s případy velmi zanedbaného chrupu a šířeji onemocnění dutiny ústní, o kterém majitelé dobře vědí, ale z zpravidla s odkazem na stáří pacienta je již nechtěli řešit. Jedná se o jakési kolektivní přesvědčení, že u staršího pacienta je stav normální a nedá se s ním nic dělat. To však většinou pravda není. K napsání této statě mně definitivně přivedl případ zlomené čelisti, kterou pro naprostou lýzu kosti nebylo možné operativně léčit, ačkoliv si to majitel velmi přál. Situace standardně probíhá tak, že na zubech se usazuje stále větší masa zubního kamene, pod masou kamene probíhá zánět dásní, který se brzy změní v zánět až hnilobný. Majitel o stavu ví, ale doku zvíře přijímá potravu, tak problém, nejčastěji z výše uvedeného důvodu věku, neřeší. Časem se začnou zuby uvolňovat, buď vypadají, nebo je v dásni nadále drží vlastně jen zmíněná masa zubního kamene. Trápí se zvíře, trápí se majitel a zápachem i všichni, kteří s pacientem přichází do styku. Toxické zplodiny putridních bakterií se pozvolna vstřebávají do krevního oběhu a chronicky poškozují parenchymatózní orgány. Časem se zdravotní stav zhoršuje natolik, že se začnou objevovat nějaké klinické příznaky onemocnění, dochází třeba k chronickému selhávání ledvin, anebo jen zvíře přestane přijímat potravu. Chovatelé k nám přichází v této fázi a chtějí situaci nějak vyřešit.  A tak řešíme, samozřejmě s mnohem většími předpoklady komplikací.  Abychom tomu předešli, byli bychom rádi, kdybyste vzali na vědomí, že věk pacienta není sám o sobě důvodem k absolutnímu neprovedení nějakého zákroku. Je pravda, že se zvyšujícím věkem se zvyšují i rizika, rozhodně to však neplatí absolutně. V naší nemocnici jsme schopni v celkové anestezii ošetřovat i velmi stará, ba i nemocná zvířata. Podmínkou je, že o jejich stavu musíme mít poměrně detailní informace.  Proto je tak důležité, aby bylo před předpokládaným zákrokem provedeno dostatečné, raději vždy širší, předoperační vyšetření. V některých případech výsledky takového vyšetření opravdu zvýší potencionální riziko nad běžně únosnou míru. V naprosté většině případů to však tak není.  Vážení klienti, nezvyšujte si případná rizika sami. Pokud se chcete chovat ke svým zvířátkům zodpovědně, vězte, že je vždy lepší řešit problém dříve než později.

ByOndrej Rychlik

Ukončení kontrakaranténního provozu

Vážení klienti,

od pondělí 11. 5. 2020 ukončujeme nouzovým stavem zavedený kontrakaranténní provoz. Pro vás to znamená, že vám bude k dispozici opět veškerý personál jak jste byli zvyklí v mnohem širším časovém spektru. Zavedená každodenní ranní sanitace celé nemocnice zatím zůstává v zavedeném režimu.

ByOndrej Rychlik

IDEXX Laboratories nezjistil žádné případy COVID-19 u domácích zvířat

Tisíce testovaných psích a kočičích vzorků dosud neodhalily žádné pozitivní výsledky

WESTBROOK, Maine, USA, 13. 3. 2020–Společnost IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), globální lídr v oblasti veterinární diagnostiky a softwaru, dnes oznámila, že u domácích zvířat dosud nezaznamenala žádný nález koronavirového kmene SARS-CoV-2, zodpovědného za epidemii respiračního koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19) u lidí. Společnost v rámci validace veterinárního diagnostického testu na virus COVID-19 otestovala tisíce psích a kočičích vzorků. Materiály použité pro vývoj a validaci testů byly získány ze vzorků zaslaných referenčním laboratořím IDEXX na PCR testy.

Tyto nové výsledky jsou v souladu s aktuálními odbornými poznatky, že se choroba COVID-19 primárně přenáší mezi lidmi, a také s doporučením, aby domácí zvířata na tento virus nebyla testována. U psů nebo koček s respiračními potížemi doporučujeme kontaktovat veterinárního lékaře, aby otestoval běžnější respirační patogeny.

„Pokud by přední zdravotnické orgány oznámily, že je testování domácích zvířat na chorobu COVID-19 klinicky potřebné, IDEXX je připraven uvést na trh test IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™,“ řekl Jay Mazelsky, prezident a generální ředitel společnosti IDEXX Laboratories. „Domácí zvířata jsou důležitými členy našich rodin a chceme, aby byla i nadále zdravá a v bezpečí. Onemocnění COVID-19 a zdravotní stav domácích zvířat budeme nadále sledovat pomocí celosvětové sítě našich referenčních laboratoří a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.“

IDEXX Reference Laboratories je globální sítí více než 80 laboratoří, které mají společný cíl – rozvíjet péči o domácí zvířata. Společnost bude i nadále hledat nové cesty, jak přispět ke zdraví a pohodě domácích mazlíčků, lidí i hospodářských zvířat. Zákazníci z celého světa mohou využít služeb sofistikované sítě veterinárních referenčních laboratoří ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Jižní Koreji, JAR, Brazílii, na Novém Zélandu a po celé Evropě. Tyto laboratoře nabízejí nejúplnější a nejmodernější škálu diagnostických testů v oboru.

Nejaktuálnější informace o chorobě COVID-19 a riziku jejího přenosu naleznete na speciálních stránkách amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocíAmerické asociace veterinárních lékařů nebo Světové organizace pro zdraví zvířat. Další informace naleznete na webových stránkách IDEXX na adrese idexx.cz/covid19.

O společnosti IDEXX Laboratories

Společnost IDEXX Laboratories, Inc. je na seznamu S&P 500® a je lídrem v inovacích veterinární péče. Veterinářům z celého světa nabízí širokou škálu diagnostických a informačních produktů a služeb. Její produkty usnadňují veterinářům poskytování vyspělé zdravotnické péče, zvyšují efektivitu jejich ambulancí a přispívají k ekonomice jejich provozu. IDEXX je také světovou jedničkou v informacích a diagnostických testech pro hospodářská zvířata a drůbež a v testech kvality a bezpečnosti vody a mléka. Společnost sídlí v USA (Maine), zaměstnává více než 9 000 lidí a nabízí své produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. 


ByOndrej Rychlik

Covid-19 u belgické kočky – co z toho vyplývá?

zdroj: ProMED, publikováno 27. 3. 2020 ve 22:57 https://promedmail.org/promed-post/?id=20200327.7151215

Fakulta veterinární medicíny Univerzity Lutych https://www.formavet.be/coronavirus-27-03-2020/

Na základě uvedených zdrojů zpracovala MVDr. Veronika Grymová

Fakulta veterinární medicíny Univerzity v Lutychu oznámila, že zjistila infekci SARS-CoV-2 u kočky. Jde o první případ, kdy zvíře pozitivní na SARS-CoV-2 vykazovalo klinické příznaky.

Tuto informaci potvrdil 27. 3. 2020 v poledních hodinách Emmanuel Andre, virolog a belgický federální mluvčí pro Covid-19. Kočka žila v domácnosti s chovatelkou nemocnou Covid-19 a klinické příznaky se u ní objevily týden po její majitelce. Kočka trpěla nechutenstvím, průjmem, zvracením a dušností. Virus byl zjištěn ve vzorcích trusu a žaludečního obsahu. Pozitivní výsledky PCR byly potvrzeny sekvenováním. Dva slabě pozitivní psi dříve odhalení v Hongkongu byli oba bez příznaků. Příznaky byly přechodné a devět dní po vzniku příznaků se kočka úspěšně zotavuje.

Dr. Andre popisuje, že tento typ přenosu vyžaduje denní a úzký kontakt se zvířetem a jde o výjimečnou situaci, nikoli pravidlo. Experti přesto doporučují lidem infikovaným Covid-19 přijetí rozumných opatření ve vztahu k jejich zvířatům. Zvíře by mělo být drženo doma a měl by o něj pečovat neinfikovaný člen rodiny. Veřejnost je ale stále ujišťována, že neexistuje důvod se domnívat, že zvířata mohou být v naší společnosti vektory onemocnění.

Stále platí, že pes nebo kočka mohou být kontaminováni svým majitelem pozitivním na SARS-CoV-2 na nízké úrovni, která neumožňuje přenos na jiná zvířata nebo člověka. Domácí zvířata jsou tak považována za epidemiologické slepé uličky.

Nejčastěji kladené otázky v souvislosti s nově popsaným přenosem SARS-CoV-2 na kočku

Otázka: Mohou domácí zvířata nakazit lidi, pokud byla v kontaktu s infikovanými osobami?

Odpověď:  Je známo, že prostředí pacientů trpících Covid-19 bývá vysoce kontaminováno. Domácí zvířata, která žijí společně s infikovanými osobami, jsou viru intenzivně vystavena. Doposud jsou známy pouze tři případy, kdy se domácí zvíře infikovalo od lidí, přičemž pouze kočka vykazovala přechodné respirační a trávicí příznaky, oba psi zůstali bez příznaků. Dosud neexistuje důkaz, že se virus přenáší z domácího mazlíčka na člověka nebo na jiné domácí mazlíčky. Přestože existuje podezření, že virus způsobující Covid-19 u lidí původně pocházel z volně žijících zvířat, od té doby se přizpůsobil lidem a riziko přenosu viru z domácích zvířat na člověka je zanedbatelné ve srovnání s rizikem přenosu přímým kontaktem mezi lidmi.

Přesto se důrazně doporučuje dodržovat klasická hygienická pravidla (vyhýbat se úzkému kontaktu se zvířetem, zejména pokud jste nemocní, po dotyku zvířete si umýt ruce a nedovolit zvířeti olizovat člověku obličej). To vše brání přenosu viru na zvíře a tomu, aby zvíře sloužilo jako pasivní přenašeč viru.

Otázka: Může zvíře onemocnět Covid-19?

Odpověď: Pouze několik domácích mazlíčků bylo pozitivních na Covid-19. Bydleli s lidmi infikovanými Covid-19. To znamená, že byli nakažení lidmi, s nimiž sdílí domov. Veterinární lékaři by měli být ostražití a dbát na to, aby případné podezřelé případy hlásili odpovědným autoritám. Přenos viru na zvíře se stále považuje za vzácný a k popisu patogeneze případného rozvoje klinických příznaků u zvířat dosud neexistují žádná data. Skutečnost, že kočka pozitivní na SARS-CoV-2 trpěla průjmem, může být z epidemiologického pohledu zajímavá, protože průjem se popisuje i u některých humánních pacientů s Covid-19, interpretace tohoto faktu je však s ohledem na nedostatek dat stále nejistá.

Otázka: Mělo by být zvíře pozitivní na přítomnost viru SARS-CoV-2 utraceno?

Odpověď: V žádném případě ne. Společenské zvíře, které se nakazilo, bylo nakaženo blízkým kontaktem s infikovanou osobou. Měli by tedy být spolu v karanténě. Doposud je znám jediný případ kočky, u níž se vyvinuly příznaky onemocnění naznačující onemocnění Covid-19. Tato kočka se úspěšně zotavuje. Dva pozitivní psi neměli vůbec žádné příznaky. K přenosu viru ze zvířete na člověka nedochází.

Otázka: Mohu nechat psa nebo kočku testovat na Covid-19?

Odpověď: V tomto okamžiku se absolutně upřednostňuje vyšetřování lidí. Podrobnější informace k vyšetřování domácích zvířat naleznete zde: https://www.vetkom.cz/vysetrovani-domacich-mazlicku-na-covid-19/.

Doporučený postup při příjmu pacientů během epidemie Covid-19 vypracovaný University of Guelph, Kanada, naleznete zde: https://www.vetkom.cz/doporuceny-algoritmus-postupu-prijmu-pacientu-behem-epidemie-covid-19/

ByOndrej Rychlik

Standardní provoz veterinární kliniky v Praze od 4.5. 2020

Vážení klienti,

od 4.5. 2020 obnovujeme standardní provoz dle rozpisu ordinačních hodin na klinice v Praze.

Děkujeme všem věrným klientům a jejím pacientům za pochopení a trpělivost v době nouzového provozu. Nyní již není potřeba se předem objednávat, nicméně tato možnost zůstává zachována a pro úsporu Vašeho i našeho času ji doporučujeme.

ByOndrej Rychlik

Možnost přenosu Covid-19 ze zvířat na člověka

Ačkoliv úplně vše o novém koronaviru známé není, po možnostech přenosu viru ze zvířete na člověka se pátralo intenzivně a závěr je jednoznačný.  Přenos ( ze psa, nebo z kočky ) je možný pouze pasívní, tj. z povrchu zvířete jako z povrchu jakékoliv jiné věci, či materiálu. Je však pravda, že za příznivých podmínek může virus přežívat v srsti relativně dlouho.  Virus má na svém obalu lipoproteiny, které se naruší nějakým rozpouštědlem tuků, takže dobré ošetření vhodným detergentem virus devitalizuje.  Máte-li zájem, máme takové vhodné šampóny k dispozici. Aktivní přenos prokázán nebyl vůbec, tj. Virus se v buňce zvířete nepomnoží. Zvířata nejsou vektorem přenosu Covid-19

https://www.vetkom.cz/vysetrovani-domacich-mazlicku-na-covid-19/

ByOndrej Rychlik

Dočasné uzavření kliniky v Praze ukončeno. Klinika opět ve standardním provozu!

Od pondělí 4.5.2020 je opět klinika v Praze ve standardním provozu dle ordinačních hodin.

 

ByOndrej Rychlik

Vážení klienti,

pro aktuální informace vždy nejprve navštivte záložku „aktuality“.

ByOndrej Rychlik

Opatření pro prevenci humánní koronavirózy

Vážení klienti,

naše nemocnice nadále poskytuje odbornou veterinární péči pro Vaše pacienty, ale vzhledem k současné situaci jsme nuceni přijmout několik opatření, abychom omezili množství lidí , kteří se budou  v naší ordinaci potkávat.

Prosíme, aby jste zvážili nutnost ošetření vašeho zvířátka. Preventivní zákroky,  prosíme odložte, pro akutní případy fungujeme bez omezení.

Se zvířátkem do ordinace choďte sami , nebo nanejvýše  ve dvou, pokud to vyžaduje manipulace. Pokud jste nemocní pošlete se zvířátkem někoho jiného.

Všem Vám přejeme hodně sil a zdraví v tomto komplikovaném období a doufáme, že se situace brzy uklidní a budeme nadále k službě Vašim zvířátkům bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv Veterinární nemocnice Český Brod